Netværk

Netværk om skifteholdsarbejde

Har du ansvaret for planlægningen- og driften af virksomhedens skifteholdsarbejde og eller betalingen herfor i din virksomhed? Og kunne du tænke dig at øge din virksomheds konkurrenceevne? Så bliv en del af DI's netværk om udvikling og optimering af skifteholdsarbejde, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab.

Foto: GettyImages

Som ansvarlig for planlægningen og driften af din virksomheds skifteholdsarbejde, står du ofte alene og skal holde dig ajour med nye regler og betalingssatser. Og samtidig med dette er det nok også dig, som skal sikre, at skifteholdsarbejdet løbende er planlagt så hensigtsmæssigt, fleksibelt og rentabelt som muligt. I dette netværk vil du møde andre ansvarlige for skifteholdsarbejde, som står over for udfordringer, der minder om dine. 

Få inspiration og ny viden

Netværket faciliteres af DI’s eksperter i overenskomst, arbejdstidsplanlægning og driftsoptimering. Vi sørger for erfaringsudveksling og et højt fagligt niveau.

Temaerne varierer og fastsættes i samarbejde mellem medlemmer og netværksleder. Herudover diskuterer vi konkrete cases fra medlemmernes hverdag.

Målgruppe

Netværket henvender sig til ansvarlige for planlægningen og driften af skifteholdsarbejde og/eller betalingen herfor i en virksomhed, der er omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst.

Du kan f.eks. være produktionschef, produktionsleder, produktionsplanlægger, payroll manager, lønbogholder eller HR-medarbejder.

Eksempler på temaer:

 • Håndtering af regler vedr. hviletid og fridøgn, herunder rådighedsvagter og tilkaldearbejde i forbindelse med skifteholdsarbejde
 • Håndtering af overenskomstregler vedr. skifteholdsarbejde herunder betaling
 • Udarbejdelse af skifteholdsplaner i praksis
 • Brug af DI og CO-industris skifteholdsprogram
 • Optimering af skifteholdsarbejde/-planer
 • Omlægning og afbrydelse af skifteholdsplaner
 • Overflytning af medarbejdere til andre hold
 • Planlægning og håndtering af ferie
 • Håndtering af søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage
 • Indgåelse, udarbejdelse og opsigelse af lokalaftaler og kutymer vedr. skifteholdsarbejde
 • Håndtering af arbejdstid i nedgangs- og vækstperioder
 • Tendenser og praksis hos andre virksomheder

Det praktiske

Der afholdes fem møder årligt. Tre af møderne afholdes virtuelt fra kl. 09.00–13.00 og to møder afholdes fysisk fra kl. 09.00-16.00.

Find et netværk tæt på dig 

Netværket om skifteholdsarbejde er opdelt i regioner. Der er på nuværende tidspunkt følgende regionale netværk: 

 • Sjælland 
 • Midt-/Nordjylland