Netværk

Netværk om skifteholdsarbejde

Har du ansvaret for planlægningen- og driften af virksomhedens skifteholdsarbejde og eller betalingen herfor i din virksomhed? Kunne du tænke dig at øge virksomhedens konkurrenceevne? Trænger du til at blive inspireret og udfordret i din måde at gøre tingene på?

Så kom til DI's netværk om udvikling og optimering af skifteholdsarbejde, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab.

Virksomheder som ikke løbende optimerer arbejdstiden i overensstemmelse med de konkurrencebetingelser, der er gældende på givet tidspunkt, risikerer at betale alt for meget for arbejdstiden samtidig med at konkurrenceevnen påvir-kes negativt.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som ansvarlig for planlægningen, og driften af virksomhedens skifteholdsarbejde og eller betalingen herfor i en virksomhed, står du ofte alene og skal holde dig ajour med nye regler og betalingssatser. Samtidig skal du også sikre at skifteholdsarbejdet løbende er planlagt så hensigtsmæssigt, fleksibelt og mest rentabelt som muligt, så virksomhedens konkurrenceevne fastholdes og forbedres.

I Dansk Industri tilbyder vi nu et fortroligt forum, hvor deltagerne sammen kan imødegå udfordringer og løse problemer igennem erfaringsudveksling på et højt fagligt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejder vi med aktuelle trends og tendenser. Vi sørger for erfaringsudveksling og et højt fagligt niveau.

Temaerne varierer og fastsættes i samarbejde med medlemmer og netværksfacilitator. Herudover vil konkrete cases fra hverdagen også blive diskuteret.

Eksempler på temaer:

 • Håndtering af regler vedr. hviletid og fridøgn, herunder rådighedsvagter og tilkaldearbejde i forbindelse med skifteholdsarbejde
 • Håndtering af overenskomstregler vedr. skifteholdsarbejde herunder betaling
 • Udarbejdelse af skifteholdsplaner i praksis
 • Omlægning og afbrydelse af skifteholdsplaner
 • Overflytning af medarbejdere til andre hold
 • Planlægning og håndtering af ferie
 • Brug af DI og CO-industris skifteholdsprogram
 • Optimering af skifteholdsarbejde/-planer
 • Håndtering af søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage
 • Indgåelse, udarbejdelse og opsigelse af lokalaftaler og kutymer vedr. skifteholdsarbejde
 • Håndtering af behov for øget fleksibilitet
 • Planlægning af fleksible skifteholdsplaner
 • Håndtering af arbejdstid i nedgangs- og vækstperioder
 • Tendenser og praksis hos andre virksomheder

Praktik

Netværksmøderne faciliteres af DI’s eksperter i arbejdstidsplanlægning og driftsoptimering.

Der afholdes 5 møder årligt. 3 af møderne afholdes virtuelt fra kl. 09.00–13.00 og 2 møder afholdes fysisk fra kl. 09.00-16.00.

Netværket er for dig, der er ansvarlig for at planlægge og administrere virksomhedens skifteholdsarbejde i en virksomhed, der er omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. Du kan f.eks. være produktionschef, produktionsleder, produktionsplanlægger, payroll manager, lønbogholder eller HR-medarbejder.

I kan med fordel deltage flere fra samme virksomhed.

Mød facilitatoren for Sjælland

Nicolas Jul Mosgaard-Kristiansen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 5250 0839
 • Direkte: +45 3377 4585
 • E-mail: nicm@di.dk

Mød facilitatoren for Midt-/Nordjylland

Niels Krarup

Chefkonsulent, advokat

 • Mobil: +45 5213 2350
 • Direkte: +45 3377 3493
 • E-mail: nikr@di.dk

Mød facilitatoren for Fyn/Sydjylland

Jesper Timann Thomasen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 5213 2368
 • Direkte: +45 3377 4644
 • E-mail: jest@di.dk
Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • Send e-mail