Netværk

Netværk om arbejdstid

Har du ansvaret for planlægningen af arbejdstiden og/eller betalingen herfor i din virksomhed? Og kunne du tænke dig at øge virksomhedens konkurrenceevne? Så bliv en del af DI's netværk om udvikling og optimering af arbejdstid, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab.

Foto: GettyImages

Som ansvarlig for planlægningen og driften af din virksomheds arbejdstider, står du ofte alene og skal holde dig ajour med nye regler og betalingssatser. Og samtidig med dette er det også dig, som skal sikre, at arbejdstiden planlægges så hensigtsmæssigt, fleksibelt og rentabelt som muligt. I dette netværk vil du møde andre med ansvar for arbejdstid i deres virksomhed, som står over for udfordringer, der minder om dine. 

Mange danske virksomheder bruger for mange penge på overarbejde, hvilket både har konsekvenser for virksomheden og dens medarbejdere. I dette netværk ligger fokus på, hvordan man kan sikre, at virksomheden arbejder smart med planlægning af arbejdstid, så det hverken påvirker medarbejdere eller virksomhed negativt.

Få inspiration og ny viden

Netværksmøderne faciliteres af DI’s eksperter i arbejdstidsplanlægning og driftsoptimering. Vi sørger for erfaringsudveksling og et højt fagligt niveau.

Temaerne varierer og fastsættes i samarbejde mellem medlemmer og netværksleder. Herudover vil konkrete cases fra hverdagen også blive diskuteret.

Målgruppe

Netværket er for dig, der er ansvarlig for at planlægge og administrere virksomhedens arbejdstid i en virksomhed, der er omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. Du kan f.eks. være produktionschef. produktionsleder, produktionsplanlægger, payroll manager, lønbogholder eller HR-medarbejder.

Flere medarbejdere fra samme virksomhed kan med fordel deltage.

Eksempler på temaer:

  • Håndtering af regler vedr. hviletid og fridøgn, herunder rådighedsvagter og tilkaldearbejde
  • Håndtering af efterspørgselsbetinget behov for fleksibilitet
  • Overenskomstregler vedr. arbejdstid herunder betaling
  • Indgåelse- udarbejdelse og opsigelse af lokalaftaler og kutymer vedr. arbejdstid
  • Behov for øget fleksibilitet
  • Planlægning af fleksibel arbejdstid
  • Håndtering af arbejdstid i nedgangs- og vækstperioder
  • Tendenser og praksis hos andre virksomheder

Det praktiske

Netværksmøderne faciliteres af DI’s eksperter i arbejdstidsplanlægning og driftsoptimering.

Der afholdes 5 møder årligt. 3 af møderne afholdes virtuelt fra 09.00 – 13.00 og et møde afholdes fysisk fra kl. 9.00-16.00.

Regional opdeling

I DI er de faglige netværk regionalt opdelt, således at du har mulighed for at vælge et netværk, der er repræsenteret i dit nærområde. Netværk for arbejdstid har mulighed for deltagelse i følgende områder:

  • Fyn og Jylland
  • Sjælland
Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator

Praktisk ansvarlig