Netværk

Virksomhedsgruppe om de politiske rammer for fremtidens emballager

DI’s virksomhedsgruppe om de politiske rammer for fremtidens emballager samler en række virksomheder, der anvender emballager, i dialog om de politiske rammer for fremtidens emballager – herunder de kommende lovgivningskrav, der stilles fra EU og nationalt.

Konkret har virksomhedsgruppen til formål at sparre med DI’s enhed for Miljøpolitik og cirkulær økonomi om politisk interessevaretagelse i forbindelse med implementering af producentansvar for emballage i Danmark samt EU’s revision af emballagedirektivet. Deltagere i gruppen har således mulighed for at komme input til det mandat, som DI arbejder ud fra i politisk sammenhæng. .

Både producentansvar og emballagedirektiv betyder nye krav til emballager og emballageløsninger med det formål at reducere emballageaffald og sikre at emballager designes til at kunne genbruges og/eller genanvendes. Det støtter DI op om.

DI forsøger løbende at påvirke de politiske rammebetingelser og har brug for konkret dialog med virksomheder, der anvender emballage, for at de løsninger og lovkrav, der kommer, er ambitiøse og implementerbare i virksomhederne.

Praktisk information

Virksomhedsgruppen er for DI’s medlemmer, der anvender emballage om deres produkter og interesserer sig for emballager i en cirkulær økonomi. Målgruppen er medarbejdere, der har stor viden om miljø, emballager og public affairs, da diskussionerne i netværket i høj grad handler om indretning af de politiske rammer, og hvad konkrete krav vil betyde for virksomheder og miljø.

Møder afholdes ad hoc i forbindelse med DI’s politiske arbejde med at påvirke forskellige lovgivningsprocesser nationalt og i EU. Vi forsøger at indkalde i så god tid som muligt. Møderne foregår typisk online.  

Hvis man ønsker viden om kommende krav til emballager, og hvordan man kan arbejde med emballager i en cirkulær økonomi, anbefales det i stedet at deltage i DI’s netværk for cirkulær økonomi.

Mathilde Elena Lindhardt Byrgesen

Mathilde Elena Lindhardt Byrgesen

Studentermedarbejder