Netværk

Netværk om klimatilpasning

DI's virtuelle netværk om klimatilpasning er en platform, for virksomheder, hvor I vil blive orienteret om efterspørgslen efter klimatilpasningsløsninger og den politiske dagsorden.

Foto: gettyImages

DI driver et netværk for virksomheder, der laver løsninger til klimatilpasning, hvor markedsadgangen og mulighederne er i fokus. DI vil skabe kendskab til jeres produkter, eksempelvis gennem udbredelse af cases og oprettelse af kontakt til relevante aktører. I vil blive hørt om de nye politikker på området og have mulighed for at give ændringsforslag til eksisterende lovgivning. Det er samtidig også et sted, hvor I kan udveksle erfaringer og rejse relevante problemstillinger i forhold til klimatilpasning, eksempelvis indenfor offentlig privat samarbejde.

Hvad mener DI?

DI ønsker, at kommunerne i deres implementering af klimatilpasningsplanerne prioriterer deres indsats ud fra en samfundsøkonomisk vurdering af, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind, de såkaldte blue spots. Styrke de økonomiske incitamenter til at lede regnvand ud af kloaksystemer og finde en passende model for finansieringen, så forureneren betaler.

At klimatilpasning i byer fremmes som grundlag for innovation, så løsningerne kan anvendes som et udstillingsvindue for fremtidige eksportløsninger. At kommuner, forsyninger mm. inddrager erhvervslivet til innovativt samarbejde omkring de løsninger, der fremover kan være for klimatilpasning i en dialog forud for udbud.

Skabe fokus på markedsmulighederne i NYC og lignende eksportmarkeder, så eksportmulighederne for danske løsninger fremmes.

DI’s ankerpersoner for netværket er Chefkonsulent Svend-Erik Jepsen, sej@di.dk.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

Faglig kontaktperson

Gitte Nanina Alring

Gitte Nanina Alring

Sekretær