Netværk

Netværksmøde i Dansk Brint Alliance

Vi mødes og diskuterer udsigter og ønsker til, hvad en ny dansk regering  - som måske er en realitet på tidspunktet for afholdelsen af mødet - bør gøre for at få sat yderligere skub i den danske PtX og grønne brintindustri og produktion.

Der er bred enighed i branchen om, at den glæde vi alle havde, da PtX strategien blev vedtaget af Folketinget i marts i år snart fordufter, hvis ikke de beslutninger om rammevilkår, som lå heri snart bliver omsat til virkelighed.
Hvad er udsigterne hertil – samt perspektiverne for yderligere at få realiseret det store potentiale for PtX og grøn brint i Danmark i lyset af det nye Folketing?

Herudover vil vi sætte fokus på udviklingen i EU. EU's politiske ambitioner og regulative rammeværk er afgørende vigtigt for danske PtX og brintprojekter.

Vi vil få en status på vedtagelsen af de delegerede retsakter for grøn brint samt forhandlingerne om AFIR. Herudover vil vi forsøge at samle tilgængelig viden, om de annoncerede planer om en europæisk brintbank. 

Endelig vil vi tage et deep-dive i den norske tarifmodel.
Hvad kan vi lære af, hvordan modellerne er skruet sammen i Norge – og kan de norske løsninger applikeres i den danske virkelighed?

Arrangementet afsluttes med et glas julevin og mulighed for at netværke og ønske hinanden god jul.

Tid

Program

Taler

15:00

Velkomst og orientering om planer for Dansk Brint Alliance 2023

v. Formand for Dansk Brint Alliance, Troels Ranis, Direktør, DI Energi

15:10

Nyt Folketing - ny regering - hvordan kommer vi videre?

Tejs Laustsen Jensen, Direktør, Brintbranchen

15:20

Præsentation og diskussion: Norsk tarif model

Hvad er de norske erfaringer med denne? Hvordan tager den danske model sig ud sammenlignet med?

Foreslået spørgsmål: Hvad kan vi tage med i udviklingen af den danske tarif model? Kan de norske løsninger applikeres i den danske virkelighed?

TBC

15:50

Pause

 

16:00

In English

An update on policies and regulatory implementations in EU.

What is the status on the implementation of important political objectives and regulatory determinations in EU? - How does the industry reflect on these updates?

  • AFIR, delegated acts, European Hydrogen Bank

Suggested questions: How does this affect my specific business and industry? Where can I keep myself updated? How does this compare to the IRA package?

Ruud Kempener, Team Leader - Hydrogen, financing and international, European Commision

 

Daniel Fraile, Chief Policy Officer, Hydrogen Europe

16:30

Q&A

 

16:50

Afslutning

 

17:00

God jul, gløgg og æbleskiver