Netværk

Virksomhedsgruppe for mere og bedre genanvendelse

Virksomhedsgruppen for mere og bedre genanvendelse består af aktører i eller med viden om affaldssektoren.

I de kommende år implementeres meget ny lovgivningen på affaldsområdet som opfølgning på klimplanen på affaldsområdet fra 2020. Virksomhedsgruppen har til formål at følge og bidrage til implementeringen af den nye lovgivning på affaldsområdet og komme med input til fremadrettet udvikling af en stærk genanvendelsessektor i Danmark.

Mere og bedre genanvendelse kræver tydelige snitflader i affaldssektoren, ensartet indsamling af affald og dermed støre og mere homogene affaldsstrømme, ensartede udbudskriterier og markedsdialog, samspil med producentansvarsordninger - og ikke mindst teknologisk udvikling, samarbejder på tværs og investeringer.

For at sikre at vi kommer godt i mål med visionen om mere og bedre genanvendelse, vil DI følge implementeringen tæt. Der vil løbende være brug for at trække på viden og input fra medlemmer i affaldssektoren for at kunne spille så relevante input som muligt videre til ministerier og politikere.

Målgruppe 

DI medlemmer i affalds- og ressourcesektoren herunder affaldsindsamlere, virksomheder, der sorterer eller genanvender forskellige affaldsfraktioner, samt rådgivere i affaldssektoren mv. 

Praktisk Information

Møder afholdes ad hoc bl.a. i forbindelse med DI’s politiske arbejde ved høringsprocesser eller i forbindelse med udvikling af politiske udspil. Møderne foregår typisk online. 

Mathilde Elena Lindhardt Byrgesen

Mathilde Elena Lindhardt Byrgesen

Studentermedarbejder