Netværk

Chefer

Er du leder for ledere, og har du flere års erfaring med ledelse på et strategisk niveau? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for chefer, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete ledelsesopgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som chef i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Udgangspunktet er, at netværksmedlemmerne får muligheden for at få vendt deres praktiske ledelsesmæssige udfordringer og via erfaringsudveksling og ledelsesværktøjer, få drøftet mulige fremgangsmåder. Derudover, tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
 • Delegering
 • Forandringsledelse
 • Distanceledelse
 • Udvikling af medarbejdere
 • Motivation
 • Effektivisering

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til ledelse. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, hvoraf tre af møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket. Det fjerde møde er et døgnmøde, som afholdes på DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge.

Regional opdeling

I Dansk Industri er de faglige netværk regionalt opdelt, således at du har mulighed for at vælge et netværk, der mødes i dit nærområde.

Netværk for chefer har mulighed for deltagelse i følgende områder: 

 • Sjælland
 • Midtjylland
 • Fyn
 • Sydjylland
 • Nordjylland
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering

Anette Hoppe Grønlund

Chefkonsulent

Anette faciliterer region Sjælland.

 • Direkte +45 3377 3325
 • Mobil +45 4019 3076
 • E-mail anhg@di.dk

Christine Secher

Chefkonsulent

Christine faciliterer region Midtjylland og har mange års erfaring med ledelsesudvikling og forandringsprocesser. Hun har bl.a. arbejdet med at understøtte ledere i håndtering af stor forandring, ledertræning, det personlige lederskab, ledelsessparring samt udvikling af ledelsesteam. Hun er en meget erfaren facilitator af forandrings- og udviklingsprocesser. Hun har et højt teoretisk niveau og har en fantastisk evne til at få teorien omsat til konkrete muligheder i praksis. Christine er cand.merc. og har suppleret dette med en Ph.d. inden for tekno-logidrevet organisationsudvikling.

 • Direkte +45 3377 4769
 • Mobil +45 2976 2320
 • E-mail chse@di.dk

Thomas Skelbo

Chefkonsulent

Thomas faciliterer region Fyn og Sydjylland og har en mangeårig erfaring som både leder og lederudviklings-konsulent. Han har endvidere arbejdet med teamudvikling og praktisk ledertræning i store som mindre organisationer. Han er desuden optaget af den nyeste forskning inden for positiv psykologi og hvordan forskningen kan omsættes til konkrete ledelsesmæssige tiltag.

 • Direkte +45 3377 3885
 • Mobil +45 2467 2215
 • E-mail thsk@di.dk

Danielle Bjerre Lyndgaard

Chefkonsulent

Danielle faciliterer region Nordjylland og har mange års erfaring med ledelsesudvikling og er selv tidligere leder. Hun er cand.merc. og har suppleret dette med bl.a. en proceskonsulentuddannelse og en Master i Management Development. Hun er forfatter til en række bøger om anerkendende og relationel ledelse, global ledelse, HR og organisationsudvikling og er særligt stærk på ledelse af relationer og resultatskabelse. Uanset hvilket job hun har haft, har ledelse altid været et fokusområde og hun brænder særligt for at skabe den bevægelse og udvikling hos ledere og ledergrupper, som gør, at de lykkes bedst muligt og anvender deres egne og medarbejdernes ressourcer stærkest.

 • Direkte +45 3377 3809
 • Mobil +45 2374 4244
 • E-mail dbl@di.dk