Netværk

Chefer

Er du leder for ledere eller af en af virksomhedens støttefunktioner, og har du flere års erfaring med ledelse på et strategisk niveau? Vil du sparre med ligesindede og blive inspireret og udfordret af andre dygtige og erfarne ledere på dit niveau? Kom med i DI's netværk for chefer, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete ledelsesopgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som chef i en virksomhed står du måske ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med, at du kontinuerligt skal udbygge dine ledelsesfaglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi dig et stærkt fagligt netværk med et fortroligt forum, hvor du kan få kompetent sparring til at håndtere udfordringer og få nye perspektiver på din ledelsepraksis. Gennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau får du ny inspiration til din forretning.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med de aktuelle trends og tendenser, der er med til fortsat at gøre dig relevant som leder. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på jeres konkrete udfordringer. Udgangspunktet er, at du og de andre i netværket får muligheden for at få vendt jeres praktiske ledelsesmæssige udfordringer og via erfaringsudveksling og relevante ledelsestilgange, få inspiration til nye ledelseshandlinger i hverdagen. Derudover, tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre med hinanden imellem møderne.

Eksempler på temaer:
 • Strategieksekvering
 • Forandringsledelse
 • Kulturforandringer
 • Global ledelse
 • Effektivisering
 • Bæredygtighed
 • Ledelse i kompleksitet
 • Fastholdelse og udvikling af kompetencer til en uforudsigelig og foranderlig fremtid
 • Digital ledelsesudvikling
 • Effektive ledergrupper
 • Forandringsledelse
 • Agil ledelse
 • Ledelse af kultur
 • KPI i praksis
 • Generationsledelse
 • Distance ledelse

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent konsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til ledelse. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, hvoraf tre af møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket. Det fjerde møde er et døgnmøde, som afholdes på DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge.

Regional opdeling

I Dansk Industri er de faglige netværk regionalt opdelt, således at du har mulighed for at vælge et netværk, der mødes i dit nærområde.

Netværk for chefer har mulighed for deltagelse i følgende områder: 

 • Sjælland
 • Midtjylland
 • Fyn
 • Sydjylland
 • Nordjylland

Mød facilitatoren for Sjælland

Anette Hoppe Grønlund

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 4019 3076
 • Direkte: +45 3377 3325
 • E-mail: anhg@di.dk

Møde facilitatoren for Midtjylland

Peter Larsen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2148 0080
 • Direkte: +45 3377 4826
 • E-mail: plar@di.dk

Mød facilitatoren for Fyn/Sydjylland

Poul Holck

Teamleder, Ledelse og HR

 • Mobil: +45 2960 8898
 • Direkte: +45 3377 3071
 • E-mail: poho@di.dk

Mød facilitatoren for Nordjylland

Jan Vinther

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2211 1255
 • Direkte: +45 3377 3845
 • E-mail: javi@di.dk
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering