Netværk

Ejerledere

Er du ejerleder i en SMV? Få sparring til at udvikle din forretning, strategi og ledelse i DI’s professionelle netværk for ejerledere.

Foto: GettyImages

Som ejerleder sidder du ofte i en position, hvor der er mange særlige hensyn og behov, som skal overvejes. Mange af udfordringerne er de samme som i andre virksomheder, men ud over dette har du som ejerlederen en meget speciel tilknytning til virksomheden på godt og ondt. Ejerlederen kender virksomheden bedre end nogen andre, men det kan somme tider også gøre det svært at give slip på grebet.

Med dette netværk tilbyder DI et professionelt rum, hvor ejerledere i fælleskab kan inspirere, løfte og sparre med hinanden, når det kommer til deres operationelle og daglige opgaver.

Skab værdi i din virksomhed

Medlemmerne i netværket er med til at sætte dagsordenen for hvert møde, så der er fokus på netop det, som skaber værdi i deres virksomhed. Eksempler på temaer kunne være generationsskifte, bestyrelse, rekruttering, digitalisering, bæredygtighed, investorer og motivation af nøglemedarbejdere.

Tidligere afholdte arrangementer

  • Udvikling af ledelsesteams

   Hvordan skal din virksomheds ledelsesteam fungere for at understøtte dig bedst muligt som ejerleder? Og hvad kan du som leder gøre for at skabe troværdighed, pålidelighed og nærhed i teamet?

  • Skab værdi med FN's Verdensmål

   Hvordan vinder din virksomhed med Verdensmålene? Og hvordan kan Verdensmålene integreres direkte i din kerneforretning, med henblik på at skabe værdi?

Sådan foregår det

Vi mødes fire gange om året. Møderne foregår på de virksomheder, som er repræsenteret i netværket. Et af årets møder efterfølges af en middag. 

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent konsulent fra DI. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og at give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne.

Ud over de faste netværksmøder afholder vi løbende eksklusive arrangementer og webinarer for alle DI’s netværk, som du vil få mulighed for at deltage i.

Regional opdeling

I Dansk Industri er de faglige netværk regionalt opdelt, så du har mulighed for at vælge et netværk i dit nærområde.

Netværket for ejerledere har mulighed for deltagelse i følgende områder: 

 • Fyn/Sydjylland

Der er mulighed for, at vi kan oprette et nyt netværk i Midt- og Nordjylland, såfremt der er nok interesse. Ligger din virkomhed i det område, kontakt os da for mere information.