Netværk

Kundecenterchefer

Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for kundecenterchefer, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dig og dine konkrete opgaver i centrum.

Har du ansvaret for de strategiske aktiviteter i kundeserviceafdelingen og/eller call-center? Har du fokus på både udvikling og drift i din virksomhed? Skal du forholde dig til udvikling af strategien, effektivisering af processerne i kundecenteret installering af robot-teknologi, udvikling og videreuddannelse af medarbejderne m.m.?

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som kundecenterchef i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes samtidig med, at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige og ledelsesmæssige kompetencer. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten i forhold til som kundecenterchef. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på egne konkrete udfordringer. Derudover tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
 • Digitalisering af kundeservice herunder robot-teknologi
 • Optimering af kundedialogen (mundtlig og skriftlig)
 • Stemmegenkendelsesprogrammer herunder udfordringer ved implementering
 • Kundeservicekultur
 • Ledelse af den nye generation
 • Ledelse af teams i en kundeservicefunktion
 • Bonus-modeller i kundeservice
 • Optimering af processer i administrationen
 • Tværorganisatorisk samarbejde med hele organisationen

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent konsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til ledelse. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer.

Mød facilitatoren

Henrik Wedell-Neergaard

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2328 4934
 • Direkte: +45 3377 3891
 • E-mail: hew@di.dk
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering