Netværk

Netværk for verdensmål og strategi - kom godt i gang!

Har du interesse i at omsætte FN's verdensmål til bæredygtig forretning? Kom rundt om Verdensmål og bæredygtighed på 6 netværksmøder.

Kom hele vejen rundt om verdensmål og bæredygtig forretningsudvikling på seks netværksmøder. Efter første møde, der afholdes i København hos DI i Industriens Hus, tager vi rundt hos virksomheder på Sjælland, Fyn og Jylland, der arbejder strategisk med bæredygtighed.

På netværksmøderne har vi fokus på, hvordan det strategiske arbejde med bæredygtighed er et nyt grundvilkår for din virksomhed. Vi får inspiration fra andre virksomheder og hører om, hvordan de metodisk arbejder med at integrere verdensmålene i kerneforretningen.

Vi beskæftiger os med emner som ledelse, strategi, forretningsudvikling, medarbejderinvolvering og rapportering – alt sammen med udgangspunkt i verdensmål og bæredygtighed.

Netværkets målgruppe

Netværket er åbent for ledere og specialister fra DI’s medlemsvirksomheder. Der er mulighed for at tilmelde flere deltagere i netværket pr. virksomhed. Som medlem i netværket kan du også, alt efter mødets tema, vælge at give din plads på et eller flere møder til en kollega.

Netværket er for alle brancher og størrelser af virksomheder. Fællesnævneren er interessen for at forstå verdensmålene som en strategisk ramme for forretningsudvikling.

Det får du

Gennem netværksmøderne får du indsigt i de 17 verdensmål og forståelse for forretningsmulighederne for din virksomhed.

Det handler om at skabe resultater med bæredygtig forretningsudvikling.

 • Du får inspiration, viden og konkrete værktøjer fra eksperter til selv at komme i gang i din virksomhed
 • Du får indblik i, hvordan andre virksomheder benytter verdensmålene som drivkraft for innovation og forretningsudvikling
 • Du for mulighed for sparring med eksperter og andre ledere og specialister i netværket.

Møder i netværket

  • Verdensmål som forretningsmulighed

   Verdensmålene repræsenterer nye markedsmuligheder på anslået 70 billioner kr. om året på verdensplan og cirka 400 mia. kr. for dansk erhvervsliv. For at få andel i dette marked er det vigtigt at fokusere på de verdensmål, hvor virksomheden har størst mulighed for at tilbyde løsninger. Dette møde giver dig indsigt i spændende cases, og du får mulighed for selv at arbejde med en metode, der hjælper dig med at identificere, hvor du har negativ indvirkning på verdensmålene og hvor du har mulighed for at bidrage med løsninger, som kan blive til forretningsmuligheder.

  • Vision og langsigtede målsætninger

   Langsigtede målsætninger sikrer fælles retning og gør dine bæredygtighedsindsatser synlige og konkrete for alle i og uden for virksomheden. De langsigtede målsætninger bidrager til, at alle arbejder mod samme mål. Er man rigtig ambitiøs, indarbejder man bæredygtighed i virksomhedens overordnede vision. Hvad er jeres eksistensgrundlag og "purpose" – hvad er det I bidrager til, og hvilken udfordring er I med til at løse? En vision skal kunne beskrive virksomhedens eksistensgrundlag og "purpose" samt skabe den overordnede retning. Den overordnet vision binder alle de strategiske indsatser og målsætninger sammen samt forstærker brandværdi, øger medarbejdertiltrækning og -engagement. Det kan desuden tiltrække partnere og kunder samt indfri innovation. På dette møde arbejder vi med metoder, der gør det nemmere for dig at sætte langsigtede visioner.

  • Måling og rapportering/CSR – orden i eget hus

   En ting er at bidrage til en mere bæredygtig udvikling, en anden ting er at måle i hvor høj grad virksomheden påvirker verdensmålene, og hvordan man rapporterer på dette. Det er en vigtig opgave, der skal sikre troværdighed omkring virksomhedens arbejde, og derfor indbefatter det også en bevidsthed om virksomhedens negative indflydelse på verdensmålene. Dette møde sætter fokus på, hvad man bør være opmærksom på, når man skal i gang med at måle og rapportere på sine bæredygtighedsindsatser. Vi gennemgår metoder og hører, hvad andre virksomheder gør, når de måler og rapporterer om deres bæredygtighedstiltag.

  • Medarbejderengagement og intern buy in

   Det strategiske arbejde med verdensmålene vil kun lykkes, hvis hele organisationen er med på rejsen og kender destinationen. Hvis salgsfunktionen ikke forstår værdien af virksomhedens bidrag til bæredygtighed, bliver den ikke solgt. Hvis indkøbernes krav til leverandører ikke er i overensstemmelse med virksomhedens arbejde med verdensmål, vil det virke utroværdigt. Dette møde sætter fokus på, hvorfor og hvordan du kan involvere hele organisationen i det strategiske arbejde med bæredygtighed. Du hører om de gode eksempler og får mulighed for at arbejde med hvordan du selv kan skabe engagement i din organisation.

  • Kommunikation – undgå greenwashing

   Kommunikér bæredygtighed og grøn omstilling uden at falde i greenwashing fælden. På dette møde har vi fokus på, hvordan du kan kommunikere om din bæredygtige vision og dine produkter på en ansvarlig og troværdig måde, så du kan høste de konkurrencefordele, der ligger i, at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. Du vil bl.a. møde vores jurist med speciale i markedsføringslovgivningen og grøn markedsføring samt drøfte forskellen på lovkrav og folkedomstolen.

  • Innovationsmuligheder & Partnerskaber

   Med den globale efterspørgsel, der er på bæredygtige løsninger, kan verdensmålene bruges som løftestang til innovation og dermed nye markedsmuligheder. På dette møde sætter vi fokus på, hvordan partnerskaber skaber innovation og drivkraft i virksomheden med udgangspunkt i verdensmålene. Du får kendskab til gode eksempler, hvor partnerskaber har medført til nye forretningsmuligheder.

TILMELDING

Vil du tilmeldes eller vide mere?

Kontakt Anne-Louise Graves Sandby-Møller på tlf. (+45) 2670 0636 eller mail algs@di.dk

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent