Netværk

Netværk for verdensmål og strategi - kom godt i gang!

Har du interesse i at omsætte FN's verdensmål til bæredygtig forretning?

Kom hele vejen rundt om verdensmålene på seks netværksmøder, der afholdes seks forskellige steder rundt i landet. Efter første møde i DI afholdes alle møder hos virksomheder, der arbejder strategisk med bæredygtighed.

På netværksmøderne har vi fokus på, hvordan det strategiske arbejde med bæredygtighed er et nyt grundvilkår for din virksomhed. Vi får inspiration fra andre virksomheder. Vi hører om, hvordan de metodisk arbejder med at integrere verdensmålene i kerneforretningen.

Vi beskæftiger os med emner som ledelse, strategi, forretningsudvikling, innovation, medarbejderinvolvering og rapportering – alt sammen med udgangspunkt i verdensmålene.

Netværkets målgruppe

Netværket er åbent for ledere og specialister fra DI’s medlemsvirksomheder. Der er mulighed for at tilmelde flere deltagere i netværket pr. virksomhed. Som medlem i netværket kan du også, alt efter mødets tema, vælge at give din plads på et eller flere møder til en kollega.

Netværket er for alle brancher og størrelser af virksomheder. Fællesnævneren er interessen for at forstå verdensmålene som en strategisk ramme for kerneforretningen.

Det får du

Gennem netværksmøderne får du indsigt i de 17 verdensmål og forståelse for forretningsmulighederne for din virksomhed.

Det handler om at skabe resultater med bæredygtig forretningsudvikling.

 • Du får inspiration, viden og konkrete værktøjer fra eksperter til selv at komme i gang i din virksomhed
 • Du får indblik i, hvordan andre virksomheder benytter verdensmålene som drivkraft for innovation og forretningsudvikling
 • Du for mulighed for sparring med eksperter og andre ledere og specialister i netværket.

Møder i netværket

  • Det starter i topledelsen

   Det strategiske arbejde med at integrere verdensmål i virksomheden forudsætter, at topledelsen går forrest. For det handler om forretningsudvikling, tiltrækning af arbejdskraft og muligheden for at udnytte verdensmålene som løftestang for langsigtet vækst. Dette møde sætter fokus på at forstå verdensmålene som en strategisk ramme, hvilken rolle topledelsen har, og hvordan man kommer i gang.

  • Verdensmål som business driver

   Verdensmålene repræsenterer nye markedsmuligheder på anslået 70 billioner kr. om året på verdensplan og cirka 400 mia. kr. for dansk erhvervsliv. For at få andel i dette marked er det vigtigt at fokusere på de verdensmål, hvor virksomheden har størst positiv og negativ indflydelse på bæredygtighed – og omsætte dem til nye forretningsmuligheder. Dette møde sætter fokus på gode eksempler, og du får mulighed for selv at arbejde med en metode, der gør dig skarpere i dit fokus på verdensmålene som business driver.

  • Involvér dine medarbejdere

   Det strategiske arbejde med verdensmålene vil kun lykkes, hvis hele organisationen er med på rejsen og kender destinationen. Hvis salgsfunktionen ikke forstår værdien af virksomhedens bidrag til bæredygtighed, bliver den ikke solgt. Hvis indkøbernes krav til leverandører ikke er i overensstemmelse med virksomhedens arbejde med verdensmål, vil det virke utroværdigt. Dette møde sætter fokus på, hvorfor og hvordan du kan involvere hele organisationen i det strategiske arbejde med bæredygtighed. Du hører om de gode eksempler og får mulighed for at arbejde med en metode.

  • Innovative og bæredygtige løsninger

   Med den globale efterspørgsel, der er på bæredygtige løsninger, kan verdensmålene bruges som løftestang til innovation og dermed nye markedsmuligheder. På dette møde sætter vi fokus på, hvad der skal til for at skabe innovativ drivkraft i virksomheden med udgangspunkt i verdensmålene. Du får kendskab til de gode eksempler og præsenteres for en samlet metode, du selv kan arbejde videre med i virksomheden.

  • Måling og rapportering på verdensmålene

   En ting er at bidrage til en mere bæredygtig udvikling, en anden ting er at måle i hvor høj grad virksomheden påvirker verdensmålene, og hvordan man rapporterer på dette. Det er en vigtig opgave, der skal sikre troværdighed omkring virksomhedens arbejde, og derfor indbefatter det også en bevidsthed om virksomhedens negative indflydelse på verdensmålene. Dette møde sætter fokus på, hvad man bør være opmærksom på. Vi gennemgår metoder og hører, hvad andre virksomheder gør, når de måler og rapporterer om deres bæredygtighedstiltag.

  • Sådan har vi indarbejdet verdensmål i kerneforretningen

   På det sidste møde samler vi op på de første fem møder og har inviteret ledere og medarbejdere fra virksomheder til at fortælle om, hvordan de har arbejdet med verdensmålene. Vi hører og diskuterer konkrete udfordringer, dilemmaer, muligheder og løsninger, som de fleste virksomheder møder i det strategiske arbejde med verdensmålene, og du får mulighed for at hente konkret viden og inspiration med hjem fra debatterne.

TILMELDING

Vil du tilmeldes eller vide mere?

Kontakt Anne-Louise Graves Sandby-Møller på tlf. (+45) 2670 0636 eller mail algs@di.dk

 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4926
 • Mobil +45 2670 0636
 • Send e-mail