Netværk

Økonomichefer

Er du leder med personaleansvar, og har du ansvar for virksomhedens økonomi og eventuelt andre områder? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for økonomichefer, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som økonomichef i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover, tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
 • Samspil i ledergruppen
 • Tværorganisatorisk samarbejde
 • Budgettering
 • Samspil mellem afdelinger
 • Forening af kulturer
 • IT-systemer
 • Cash management
 • Risikostyring

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til ledelse. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket. Alle møderne foregår på virksomheder, der er repræsenteret i netværket.

Regional opdeling

I Dansk Industri er de faglige netværk regionalt opdelt, således at du har mulighed for at vælge et netværk, der mødes i dit nærområde.

Netværk for økonomichefer har mulighed for deltagelse i følgende områder:

 • Midtjylland
 • Sjælland
 • Fyn/Sydjylland

Mød facilitatoren

Anette Hoppe Grønlund

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 4019 3076
 • Direkte: +45 3377 3325
 • E-mail: anhg@di.dk
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering