Netværk

Strategiske Indkøbere

Er du indkøbschef eller strategisk indkøber? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for strategiske indkøbere, hvor vi fokuserer på strategisk indkøb og ledelsesmæssige udfordringer. Du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som ansvarlig for strategisk indkøb i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes samtidig med, at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen, igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne der behandles i netværket varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket, i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover, tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
 • Leverandørstyring og samarbejde
 • Indkøbsstrategi
 • Optimering af forsyningskæden
 • Stakeholder management
 • Planlægning og udvikling
 • Kvalitetssikring
 • Kategoristrategi

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af to kompetente chefkonsulenter fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til ledelse. Det er facilitatorernes opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil for, at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, hvoraf tre af møderne afholdes hos virksomheder, der er repræsenteret i netværket. Det fjerde møde er et døgnmøder med overnatning, og det bliver afholdt på DI’s konferencecenter Gl. Vindinge.

 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering

Thomas Høgh Henriksen

Fagleder, Netværk

Thomas har undervist i 15 år, han er fagleder i Dansk Industri og ser personen og mennesket bag som centrum for god ledelse. Thomas har en kandidat i idræt og psykologi med fokus på udvikling af talenter og high performance i teams. Han er selv en meget energifyldt og personlig leder.

 • Direkte +45 3377 3846
 • Mobil +45 2383 9613
 • E-mail thhe@di.dk

Henrik Wedell-Neergaard

Chefkonsulent

Henrik har mere end 20 års erfaring med udvikling og undervisning af ledere på alle niveauer i en organisation. Henrik har været i Dansk Industri i mere end 10 år og har tidligere været ansat hos FLSmidth, hvor han bl.a. arbejdede med international lederudvikling. Henrik har selv været leder gennem en lang årrække og hans filosofi er, at en god leder er en leder, der har fuld fokus på mål og resultater velvidende, at de nås gennem mennesker.

 • Direkte +45 3377 3891
 • Mobil +45 2328 4934
 • E-mail hew@di.dk