Netværk

Netværk for registrerede beslagsmede

Beslagsmedene i DI har gennem et stykke tid ønsket mere struktur men også udvikling i deres møderække. Det var derfor et meget engageret forum, der var med til at etablere endnu et netværk – nemlig netværk for registrerede beslagsmede.

Hør Tino Michael Pedersen, ejer, Tinos Hestebeslag ApS og Mads Mejnertsen, direktør, Mads Mejnertsen Reg. beslagsmed ApS, fortælle om at være en del af Netværk for registrerede beslagsmede ved DM i beslagsmede 2023.

Video: Freja Rasmussen

Der afholdes netværksmøde to gange årligt efter aftale, hvor der bl.a. drøftes emner som  elevernes forhold, samarbejdet med skolen, undervisningsmateriale m.v. Alt sammen emner, som er med til at klæde den uddannelsesansvarlige repræsentant for beslagsmedene på inden møde i det lokale uddannelsesudvalg. Noget der virkelig optager deltagerne er høj faglighed indenfor deres fag og uddannelse, og her er netværket en kæmpe styrke.

Der ud over skal der selvfølgelig drøftes faglige temaer og udfordringer, og der skal videndeles og søges sparring netværksdeltagerne imellem. Alt sammen i et fortroligt forum.

Det var en meget fagligt engageret og motiveret gruppe, der på dagen fik sat rammerne for det nye netværk. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde, siger Annette Flies fra Fremstillingsindustrien der – ud over Michael Boas Pedersen, fra DI’s Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitiske afdeling – er en del af netværket.

Du kan også deltage

Er du registreret beslagsmed og er blevet nysgerrig på det nye netværk, så kontakt Annette Flies i Fremstillingsindustriens sekretariat på telefon 3377 3355 – måske deltagelse kunne være noget for dig.

Annette Flies

Annette Flies

Konsulent