Netværk

Netværk MMFoodTech

Er din virksomhed proces- eller udstyrsleverandører til fødevareindustrien, og vil du gerne have større indsigt i branchens udvikling og tendenser?

Vi har etableret MMFoodTech, hvor vi på tværs af branchespecifikt tilhørsforhold samler virksomhedsdeltagerne i et fagligt branchenetværk med henblik på at bakke op om, at sikre fortsat vækst og udnyttelse af forretningsmulighederne på et globalt marked med stigende købekraft og efterspørgsel. MMFoodTech er vores netværk for virksomheder, der laver maskiner og procesudstyr til fødevareindustrien.

Netværket giver dig:

  • indsigt i branchens udvikling og kundernes krav
  • relevant faglig kompetenceudvikling
  • inspiration til individuelle udviklingsprojekter
  • erfaringsudveksling, vidensdeling og sparring med kollegaer i branchen
  • mulighed for deltagelse i fælles projekter, der kan give konkrete resultater på virksomhedens bundlinje

Sparring i et bredt fællesskab

Netværkets medlemmer repræsenterer alle led i værdikæden; lige fra den første underleverandør til producenter af færdige procesanlæg. Vores ambition er, at netværkets medlemmer skal kende og benytte hinandens kompetencer og styrker, så vi i fællesskab kan give slutkunden en løsning, der overgår forventningerne; eller i det mindste indfrier dem.

Hvem kan blive medlem?

Netværket er målrettet ledere i virksomheder, der er proces- eller udstyrsleverandører til fødevareindustrien. På hvert møde behandles en bred vifte af temaer, der er relevante for branchen. Det er emner som afsætning, materialer og teknologi, og derfor er netværket særligt relevant, hvis du har en bred rolle i din virksomhed.

Praktisk information

Der afholdes fire møder årligt, hvoraf et af møderne er vores årlige MMFoodTech temadag. Temadagen afholdes med MMFoodTech netværket, men er et åbent arrangement, hvor øvrige medlemmer fra hhv. Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i København inviteres. Møderne finder typisk sted på relevante virksomheder.

Mød facilitatoren

Peter Lykke Fick

Chefkonsulent