Netværk

Medarbejderbeskatning – nationalt og internationalt

Er du ansvarlig for, at der er styr på skatteforholdene for virksomhedens medarbejdere – både nationale og internationale medarbejdere? Og har du lyst til at mødes med kolleger fra andre virksomheder, udveksle erfaringer og hente inspiration? Så er DI’s netværk om medarbejderbeskatning på nationalt og internationalt niveau noget for dig.

Formålet med netværket

Netværket har til formål, at I som deltagere sparrer med hinanden om de udfordringer, I oplever i relation til beskatning af virksomhedens medarbejdere. Det gælder både beskatning af medarbejdere i almindelighed, medarbejdere som er enten ind- eller udstationerede, er grænsegængere m.v.

I sætter selv dagsordenen for, hvad I gerne vil sparre og dele viden om, kommer med forslag til dagsordenen, oplægsholdere m.v. Jeres behov driver netværket.

Emner, som kan drøftes, kan eksempelvis være:

  • Håndtering af skattereglerne i udlandet med henblik på at undgå dobbeltbeskatning
  • Håndtering af beskatning af internationale medarbejdere, som arbejder et begrænset antal dage i Danmark
  • Brutto(forsker)skatteordningen
  • Arbejdsudlejebeskatning
  • Regler, som i praksis er vanskelige at leve op til
  • Remote work
  • Relocation ydelser

Har netværket erfaringer, der kalder på initiativer på politisk eller administrativt niveau på skatteområdet, vil DI kunne arbejde videre med eventuelle forslag med henblik på at opnå en simplificering af reglerne.

Rammer for netværket

Der vil som udgangspunkt være fire årlige fysiske møder. Møderne vil som udgangspunkt foregå i en af virksomhederne tilknyttet netværket. Netværket er landsdækkende.
   

Lene Nielsen

Lene Nielsen

Chefkonsulent

Ben Banemann

Ben Banemann

Chefkonsulent

Vil du vide mere om netværket er du velkommen til at kontakte Ben.