Netværk

Lean facilitator

Arbejder du praktisk med optimering af lean i din virksomhed? Kom med i DI’s netværk og få inspiration til dit arbejde med lean.

I netværket for leanfacilitatorer, mødes vi om en fælles udfordring: at optimere vores virksomheder og produktion gennem lean. Netværket består af leanpraktikere fra forskellige produktionsvirksomheder, så du vil få indblik i, hvordan andre virksomheder håndterer konkrete udfordringer.

Kvalificeret sparring til dine leanprojekter

På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i medlemmernes mål og problemstillinger. Vi besøger hinandens virksomheder og bruger hinanden som cases, så vi kommer i dybden med de reelle leanprojekter, vi hver især går og arbejder med. Vi går i dybden med spørgsmål som:

 • Hvad kan man gøre for at reducere gennemløbstiden i produktionen?
 • Hvordan minimerer man antallet af fejl?
 • Hvordan optimerer man flowet i produktionen?
 • Hvordan sikrer man det rette produktionsfokus?

Du vil gå fra netværksmøderne med nye idéer, konkrete inputs og sparring til de problemstillinger, du selv står med i din hverdag.

Det får du i netværket

 • Oplæg og inspiration til temaer indenfor lean
 • Viden om udviklingstendenser, ny lovgivning og metoder
 • Et stærkt netværk af leanspecialister
 • Et fortroligt rum til sparring
 • En digital platform, hvor du kan sparre med netværksmedlemmerne 

Sådan foregår det

Der afholdes fire møder om året, hvor vi skiftevis mødes ude på virksomhederne. Møderne ligger typisk i tidsrummet 10.00-16.00, og der er afsat tid til netværk og frokost i løbet af dagen. Udover de faste netværksmøder afholder vi løbende eksklusive arrangementer og webinarer for alle DI’s netværk, som du vil få mulighed for at deltage i. 

Tidligere afholdte netværksmøder

  • Fra strategi til leanhandlinger v. PR Electronics A/S

   Er der en synlig sammenhæng mellem den overordnede strategi og de konkrete handlinger og indsatser - og er det muligt at gøre det endnu bedre? Vi besøger PR Electronics A/S og går i dybden med leanstrategi og implementering.

  • Når lean kører godt, men vi skal videre

   Hvordan kommer man videre fra fuldautomatiske montageceller? Vi vil denne gang skulle op i helikopterperspektivet og se mere overordnet på hele produktionen og den grundlæggende styring af den. Men I skal heller ikke snydes for at komme på jagt i forhold til at spotte konkrete indsatsområder og forbedringer!

  • Kvalitet og manglende KPI'er

   Hvordan får vi bedre styr på kvaliteten i tilberedningen, og hvilke KPI’er giver det mening at anvende i forhold til at forbedre kvaliteten og output? Vi tager på virksomhedsbesøg, og I skal ud i produktionen og observere og konsolidere observationerne.

Mark Fisker

Mark Fisker

Chefkonsulent