Netværk

Lean i service og administration

Er du leder eller ildsjæl, og arbejder du med lean i administration og service i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk Lean i service og administration, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Hvilke særlige forhold gør sig gældende i arbejdet med lean i administration og service? Skal opgaven håndteres anderledes, når man har med funktionærer at gøre? Og hvordan kan man arbejde med eksempelvis visualisering og SMED i servicefunktioner? Disse og lignende spørgsmål er kernen i netværket, hvor vi undersøger, diskuterer og giver sparring på konkrete løsninger hos netværkets deltagere for at få maksimal effekt af lean. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover, tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
 • Lean som kultur og dagligdag
 • Gennemløbstid i serviceprocesser
 • Hvordan synliggør vi effekten?
 • Processkonfirmering i administrative miljøer

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til produktion. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer.

Det er et helt genialt koncept både fra et personligt og professionelt synspunkt. Netværksdeltager Sidsel Støvring, UX Usability Engineering Manager, Radiometer Medical
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering

Peter Lager

Chefkonsulent

Peter har stor erfaring som procesfacilitator, projektleder og forandringsagent med speciale inden for lean og optimering i produktion og administration.

 • Direkte +45 3377 3616
 • Mobil +45 2328 8365
 • E-mail petl@di.dk