Netværk

Lean Sensei

Er I godt i gang med arbejdet med lean i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i dit arbejde med lean af andre ligesindede? Kom med i DI's Lean Sensei netværk, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

I Lean Sensei netværket udveksler ledere og specialister fra virksomheder, der er nået et godt stykke vej med lean, erfaring. Netværket giver dig derfor mulighed for kontinuerligt at udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover, tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
  • Hvordan forankres en forbedringskultur, når værktøjerne er implementeret, og de lavthængende frugter er høstet?
  • Hvordan skabes den røde tråd mellem leanarbejdet, virksomhedens strategi og de øvrige aktiviteter?
  • Hvordan får vi medarbejdernes viden om processerne i spil?

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til produktion. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, hvoraf to af møderne afholdes hos virksomheder, der er repræsenteret i netværket. De resterende to møder er døgnmøder med overnatning, og det bliver afholdt på DI’s konferencecenter Gl. Vindinge.

Det er et helt genialt koncept både fra et personligt og professionelt synspunkt. Netværksdeltager Sidsel Støvring, UX Usability Engineering Manager, Radiometer Medical
  1. Ansvarsområde

  2. Erfaring

  3. Organisatorisk niveau

  4. Geografisk placering

Michael Nielsen

Chefkonsulent

Michael har via lederstillinger i industrien og som rådgiver arbejdet intensivt med driftsudvikling. Forsyningskæden, ledelse, produktion, processer, forandringsledelse og lean har været hans hovedfokus.

  • Direkte +45 3377 3858
  • Mobil +45 2326 9944
  • E-mail micn@di.dk