DI.dk har lige nu driftsproblemer. Nogle brugere kan derfor opleve ikke at kunne få adgang til medlemsbeskyttede sider. 

Netværk

Produktionschefer

Er du leder i en fremstillingsvirksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for produktionschefer, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som produktionschef i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes samtidig med, at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
 • Opstart og nedlukning af fabrik
 • Forandringsledelse
 • Lean
 • KPI’er
 • Omkostningsminimering

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til produktion. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket og møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer. Netværket har også en stærk social dimension, hvorfor alle møder afsluttes med en middag på en nærliggende restaurant.

Regional opdeling

I Dansk Industri er de faglige netværk regionalt opdelt, således at du har mulighed for at vælge et netværk, der mødes i dit nærområde.

Netværk for produktionschefer har mulighed for deltagelse i følgende områder:

 • Sjælland
 • Fyn
 • Sydjylland
 • Midtjylland
 • Nordjylland
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering

Brian Bodal

Fagleder, Produktivitet

Brian faciliterer SJÆLLAND og har i mere end 20 år arbejdet med ledelse og effektivisering på såvel det strategiske som operationelle niveau i flere forskellige virksomheder og brancher. Han har bl.a. arbejdet som direktør, fabrikschef, divisionschef og managementkonsulent. Han har stået for adskillige projekter inden for omkostningsreduktion, outsourcing, turnaround, organisationstilpasning, operationsstrategi, implementering af Lean, interim ledelse, sixsigma, projektledelse og kultur-transformation. Brian er uddannet produktionsingeniør (Teknikum), og har en Executive MBA med fokus på forandringsledelse og innovation (DTU).

 • Direkte +45 3377 3801
 • Mobil +45 2013 7090
 • E-mail brib@di.dk

Peter Lager

Chefkonsulent

Peter faciliterer MIDTJYLLAND og SYDJYLLAND og har stor erfaring som procesfacilitator, projektleder og forandringsagent med speciale inden for lean og optimering i produktion og administration.

 • Direkte +45 3377 3616
 • Mobil +45 2328 8365
 • E-mail petl@di.dk

Frits Nygaard

Chefkonsulent

Frits faciliterer NORDJYLLAND og FYN og har flere års erfaring med implementering af lean i produktion og med ledelse som produktionsdirektør af en produktion med godt 500 ansatte.

Frits har siden 2007 arbejdet som chefkonsulent i enheden Ledelsesudvikling og produktivitet. Her har han bl.a. været projektleder for ”Projekt Leanrejsen” fra 2009-2015. I dette projekt har han arbejdet med det nye værktøj i 13 forskellige virksomheder inden for administration, konstruktion og produktion. Forinden har han arbejdet 16 år som produktionsdirektør i Radiometer, og 5 år som teknisk direktør i Ortofon. Frits er uddannet civilingeniør ET og HD i organisation.

 • Direkte +45 3377 3919
 • Mobil +45 2949 4446
 • E-mail fny@di.dk