Kursus

ATL's lederuddannelse - hold II – kun for medlemmer af ATL

I en tid med store forandringer og øget pres på økonomien samt evnen til at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere, er ledelsesopgaven i Vejgodstransportbranchens medlemsvirksomheder vigtigere og mere udfordrende end nogensinde. ATL og DI´s ledelseseksperter har med udgangspunkt i branchens udfordringer udviklet en praktisk orienteret lederuddannelse, der giver dig øget indsigt i lederrollen, og udstyrer dig med en solid værktøjskasse med de ledelsesredskaber, du har brug for som leder i vejgodstransportbranchen.

Udgangspunkt i din virksomhed

Formålet med uddannelsen er at styrke virksomhedens ledelseskraft gennem opgradering af deltagernes ledelseskompetencer, herunder evnen til at arbejde med medarbejdere i en hverdag der typisk er karakteriseret af højt tempo og udfordringer på daglig basis. I flere vognmandsvirksomheder har man samtidig begrænset daglig kontakt med medarbejderne, hvilket i højere grad stiller krav til lederen.

Deltagere

Uddannelsen henvender sig til alle i virksomheden, der har en ledelsesfunktion med personaleansvar. Fx teamleder, disponent, HR, afdelingsleder, mellemleder, værkfører mm.

Udbytte:

Deltagernes udbytte ved deltagelse er, at de:

Styrker deres ledelseskompetencer på situationsbestemt ledelse i sammenhæng med motivation Opnår stærkere indsigt i egen ledelsesstil og udfordringer Styrker deres ledelseskompetencer på forandringsledelse Får indsigt og værktøjer til at arbejde med personlig effektivitet Anvender de modeller og værktøjer, der arbejdes med i forløbet, således at det lærte forankres i den enkelte leders praksis.

Uddannelsens forløb og indhold:

Pris:

ATL ønsker, at vores medlemmer har adgang til en lederuddannelse af høj kvalitet og til en attraktiv pris. Vi har derfor allieret os med nogle af landets bedste ledelseskonsulenter i DI, og samtidig valgt at yde et væsentligt tilskud til uddannelsen.

Introduktionsprisen for medlemmer af ATL er herefter kr. 9.850 ekskl. Moms.

Prisen er inkl. JTI-personprofil, materialer og al forplejning, herunder også overnatninger på kursuscenter.

Hvor og hvornår:

Modul 1: 4. februar kl. 09.00 - 5. februar kl. 16.00, Comwell Hotel Kellers Park Vejle, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop

Modul 2: 28. februar kl. 09.00 - 1. marts kl. 16.00, DI´s kursusejendom, Gl. Vindinge, Gl. Vindingevej 17A, 5800 Nyborg

Modul 3: 9. april kl. 09.00 - 11. april kl. 16.00, Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Yderligere information:

Kontakt konsulent

Morten Arnskov Bøjesen, ATL

e-mail: moab@di.dk/ telefon 29803522

Eller underviseren på uddannelsen

Chefkonsulent Jan Vinther, DI,

e-mail: javi@di.dk / telefon 22111255

 

Modul 1 (4.-5. februar 2019)

Ledelse og selvledelse

Deltagerne introduceres til ledelsens grundlag – ledelsesret og pligt samt ledelsens grundlæggende principper.

Inden modulet vil deltagerne udfylde et spørgeskema vedrørende egne præferencer, som danner grundlag for en typeprofil i henhold til Jungs typeindikator. Typeindikatoren danner grundlag for deltagernes forståelse for egen lederadfærd, og hvorledes den påvirker kunder, kollegaer samt medarbejdere.

Ligeledes vil deltagerne på modulet reflektere over egen ledelseseffektivitet og få værktøjer til at skabe en personlig udvikling i denne sammenhæng.

Modul 2 (28. februar - 1. marts 2019)

Ledelse af medarbejdere

På modul 2 vil deltagerne få indsigt i og værktøjer til at skabe engagement hos medarbejderne gennem motivation og udvikling.

Deltagerne vil blive trænet i at tilpasse ledelsesstil til den aktuelle situation og herigennem sikre opbygning af såvel medarbejdernes som den organisatoriske kompetence. I denne sammenhæng vil deltagerne arbejde med værktøjer til delegering.

Deltagerne vil få indsigt og træning i at gennemføre de svære, men vigtige samtaler om medarbejdernes adfærd. Herunder vil deltagerne arbejde med feedback som ledelsesværktøj.

Modul 3 (9.-11. april 2019)

Forandringsledelse og ledelse af teams

På modulet vil deltagerne få indsigt i individets/medarbejderens reaktion på forandringer og de ledelsesmæssige værktøjer til at få medarbejderne til konstruktivt og aktivt at arbejde mod og med ønskede forandring.

I forlængelse af forandringsledelse vil deltagerne blive introduceret til principper for ledelse af teams og få mulighed for at øve disse i praktiske øvelser.

Jan Vinther

Underviser

  • Direkte +45 3377 3845
  • Mobil +45 2211 1255
  • E-mail javi@di.dk

Sanne Trasborg

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4724
  • Mobil +45 3016 6551
  • E-mail satr@di.dk

Morten Arnskov Bøjesen

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3954
  • Mobil +45 2980 3522
  • E-mail moab@di.dk