Kursus

ATL's temadag: Den gode lokalaftale

ATL afholder en temadag, hvor vi gennemgår alle de muligheder, overenskomsten indeholder for at indgå attraktive lokalaftaler med jeres tillidsrepræsentanter eller 3F-afdelinger.

Transport- og Logistikoverenskomsten indeholder en lang række muligheder, hvor der lokalt kan aftales fravigelser fra de normale overenskomstbestemmelser.

Ved de seneste overenskomstforhandlinger blev det aftalt, at der lokalt kan aftales andre vilkår på en lang række områder, bl.a. med hensyn til arbejdstider, ubekvemme arbejdstider og lokal løn.

ATL afholder derfor en temadag, hvor vi gennemgår alle de muligheder, overenskomsten indeholder for at indgå attraktive lokalaftaler med jeres tillidsrepræsentanter eller 3F-afdelinger, så overenskomsten kan blive tilpasset præcis de vilkår, jeres virksomhed arbejder under. På temadagen vil I blive undervist af DI’s eksperter på området, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til området.

Sanne Trasborg

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4724
  • Mobil +45 3016 6551
  • E-mail satr@di.dk

Henrik Christensen

Underviser

  • Direkte +45 3377 4725
  • Mobil +45 2228 8483
  • E-mail hech@di.dk