Kursus

Ansættelse fra A-Z – webinar

Er det ulovligt at afskedige gravide eller barslende medarbejdere? Hvad skal man være særligt opmærksom på i forhold til afskedigelse ved sygdom? Og hvad hvis medarbejderen er handicappet?

Der er mange udfordringer i arbejdet med HR og personalejura, og det kan blive dyrt ikke at kende reglerne. På dette kursus gennemgås de væsentligste forhold, man skal være opmærksom på, når man skal ansætte og afskedige funktionærer og medarbejdere på ATL-overenskomsten.

Vi ser blandt andet på:

Ansættelsesproceduren

Ansættelsesbeviser

Advarsler

Bortvisninger

120-dages reglen

Saglighed i opsigelsen

Du vil også få indsigt i nyere retspraksis og lovmæssige tiltag af ansættelsesretlig betydning. Herudover vil du få udleveret relevant materiale som eksempelvis skabeloner til skriftlige advarsler og opsigelser, som du kan bruge i den praktiske hverdag i virksomheden.

Kurset er ikke et overenskomstkursus, men et grundlæggende personalejuridisk kursus. Vær opmærksom på at der løbende sker væsentlige ændringer i love og regler inden for ansættelse og afskedigelse. Selvom du tidligere har deltaget, kan du derfor med fordel genopfriske din viden på dette kursus.

KURSET HENVENDER SIG TIL:


Nye og rutinerede arbejdsledere, HR-medarbejdere og andre administrative medarbejdere. Kurset er tilrettelagt således, at deltagerne opnår en allround opkvalificering inden for ansættelsesretten.


Ansvarlige for kurserne: Anne Katrine Post og Páll Ölavur Scheel

Undervisere: Anne Katrine Post og Páll Ölavur Scheel


Kurset er obligatorisk på ATL ACADEMY MASTER


Tid og sted

Kursus nr. 8          Torsdag den 4. april 2019, kl. 10.00 – 15.00

Kursus nr. 16        Onsdag den 9. oktober 2019, kl. 10.00 – 15.00

                                                   

Et webinar er et online kursus, hvor kursisterne via et link kan se og høre et live oplæg, på deres egen skærm.

Pris for medlemmer: Gratis – Afbud senere end tre hverdage før kurset: Kr. 1.000

Pris for ikke medlemmer: Kr. 2.250 – Ingen refusion ved afbud senere end tre hverdage før kurset.

Sanne Trasborg

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4724
  • Mobil +45 3016 6551
  • E-mail satr@di.dk

Anne Katrine Post

Underviser

  • Direkte +45 3377 4742
  • Mobil +45 4021 8828
  • E-mail ankp@di.dk