Kursus

Kompetenceudvikling, uddannelse og kompetencefonden (kun for medlemmer af ATL)

Formålet med kurset er at give bedre indsigt i mulighederne for systematisk kompetenceudvikling for virksomheder inden for vejgodsområdet. Lær hvordan de offentlige uddannelsesordninger fungerer og hvordan de kan bruges af transporterhvervet. På kurset behandles AMU, herunder mulighed for støtte fra kompetencefonden samt andre støtteordninger, erhvervsuddannelser for unge lærlinge og for voksne – meritvejen. Overenskomstens bestemmelser på området vil også blive gennemgået

Reglerne for, hvordan man kan bruge kompetenceudviklingsfonden, er komplicerede. HTSK kan bruges til medarbejdernes selvvalgte uddannelse men også i en vis udstrækning af jer, hvis I sammen med medarbejderen aftaler at sende medarbejderen på kursus. Men der er også pligter for jer som virksomhed. Det gælder især, når det drejer sig om den lovpligtige efteruddannelse for chauffører.

Vi vil blandt andet komme ind på følgende problemstillinger:

Realkompetencevurdering (RKV) som forudsætning for at søge tilskud i fonden

Aftalt, selvvalgt eller beordret uddannelse

Lovpligtig efteruddannelse for chauffører og andre certifikatuddannelser

Uddannelse i opsigelsesperioden

 

KURSET HENVENDER SIG TIL:

Medarbejdere, der er i dialog med chauffører og lager– og terminalmedarbejdere om kompetenceudvikling, fx i forbindelse med MUS–samtaler. Virksomheder, der indbetaler til HTSK–Fonden, som medlem af AKT og ATL eller har medarbejdere, der arbejder under Fællesoverenskomsten med 3F. Samt til de virksomheder, der har en tiltrædelsesaftale med 3F.

Ansvarlig for kurserne: Michael Boas Pedersen og Páll Ölavur Scheel                                                                                             

Undervisere: Michael Boas Pedersen og Páll Ölavur Scheel

Kurset er valgfrit på DIPLOMMODULET men er obligatorisk for at opnå ATL ACADEMY MASTER–titlen.


Tid og sted


Kursus nr. 11       

Tirsdag den 14. maj 2019, kl. 10.00 – 14.00

Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, Kolding

Kursus nr. 18       

Onsdag den 6. november 2019, kl. 10.00 – 14.00

Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

Der bliver serveret kaffe/te, frugt/kage, frokost og vand på kurset.

 

Kurset er kun for medlemmer af ATL.

Pris: Gratis – Afbud senere end tre hverdage før kurset: Kr. 1.000