Arrangement

Online generalforsamling - DI Aalborg

DI Aalborgs online generalforsamling den 16. juni 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Eventuelt