Arrangement

Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde

For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales, skal du have styr på forudsætningerne for fastsættelse af prisgrundlaget i akkordaftalerne. Det får du på dette kursus.

For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales, skal du have styr på forudsætningerne for fastsættelse af prisgrundlaget i akkordaftalerne. Det får du på dette kursus.Indhold

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:Det overenskomstmæssige grundlag for priskurantenDe forskellige former for akkordPriskurantens opbygningDe generelle bestemmelserAnvendelse af gradueringsprincippernePriskurantens enkelte afsnitDeltageropgaver som regnskabDeltageropgaver som kritik af regnskaberUdbytte af kurset
Du vil efter endt kursus være i stand til at kontrollere og kritisere regnskaber og vil have en forståelse af svendeprislistens opbygning og formål.

Forventet læringsdybde
Da kurset er af én dags varighed, vil du selvstændigt kunne orientere dig i priskuranten og være i stand til ved selvstudie at forbedre dit kendskab til priskurantens anvendelse.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.420 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Sekionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Carina Noer Larsen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0234
  • Mobil +45 5218 5904
  • E-mail cla@di.dk

Preben Anker Munk

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0161
  • Mobil +45 2120 4644
  • E-mail pmu@di.dk

Søren Bech

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0218
  • Mobil +45 2245 5901
  • E-mail sbec@di.dk