Arrangement

Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementerDetaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderingerGennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelserI gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.

Efter kurset vil du have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales, at du supplerer med kurset ”Forhandling i forbindelse med akkord – Træ” for at blive skarp på at forhandle akkord.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da de yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Carina Noer Larsen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0234
  • Mobil +45 5218 5904
  • Send e-mail  

Preben Anker Munk

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0161
  • Mobil +45 2120 4644
  • Send e-mail  

Søren Bech

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0218
  • Mobil +45 2245 5901
  • Send e-mail