Kursus

Kvalitetssikring af bygge- og anlægsprojekter

Der er forskel på at kende kravene til kvalitetssikring og så på at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde i praksis. Få opbygget en effektiv kvalitetspraksis, som giver værdi og er enkel og hurtig.

Der er forskel på at kende kravene til kvalitetssikring og så på at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde i praksis. Få opbygget en effektiv kvalitetspraksis, som giver værdi og er enkel og hurtig.

Indhold
På dette kursus får du en forståelse for nødvendigheden af kvalitetssikring og -styring og indsigt i opbygning af et kvalitetsstyringssystem i virksomheden. Du lærer, hvordan du får dit system tilpasset konkrete projekter, og hvordan du anvender digitale værktøjer til den praktiske kvalitetssikring.

Kursets centrale fokuspunkter er:

Erfaringer fra Byggeskadefonden m.fl.Begreber og ansvarsforholdBekendtgørelse om kvalitetssikring og vejledningRisikoområderProjekt- og procesgranskningKontrol-, kvalitets- og tilsynsplanProjektgennemgangStyring af projektændringer og afvigelserDrift og vedligeholdelsesdokumentationDigital aflevering

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Kurset er for alle medarbejdere med ansvar for kvalitetsplanlægning og -styring og indsamling af kvalitetsdokumentation.

Mulighed for tilskud
Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.