Arrangement

Online generalforsamling 2021 DI Fyn

Generalforsamlingen afholdes som et onlinemøde.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til chefkonsulent Steen Høygaard, DI på sth@di.dk. 

Susanne Munk Jørgensen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3924
  • Mobil +45 3016 6520
  • E-mail sul@di.dk

Steen Høygaard

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0124
  • Mobil +45 2566 6317
  • E-mail sth@di.dk