Arrangement

Online generalforsamling 2021 DI Roskilde/Køge Bugt

Generalforsamlingen afholdes som et onlinemøde

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelsesmedlemme
5. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til chefkonsulent Anders Hjorth Jensen, DI på aje@di.dk.


Susanne Munk Jørgensen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3924
  • Mobil +45 3016 6520
  • E-mail sul@di.dk

Anders Hjorth Jensen

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0160
  • Mobil +45 2713 4989
  • E-mail aje@di.dk