Arrangement

Bindedag 2021

Bindedag afholdes hos: Tækkemand Per Ringgaard, Doveroddevej 3, 7760 Hurup Thy

Program:
9.15 Tækkelauget byder på morgenkaffe og rundstykker
10.00 Velkomst v. Per Ringgaard og Thomas Gerner
10.15 Orientering om status på udviklingen omkring Stråtagets Kontor og brandsikring af stråtage v/Thomas Gerner
10.40 Hvorfor er det i tækkemandens egen interesse at lave kvalitetssikring/dokumentation? v/Jesper Salling Nielsen
11.00 Resten af dagen: Tækning på tre forskellige mockup'er, faglige diskussioner og snakke med de leverandører, der tager imod invitation til at udstille på bindedagen og hygge og socialt samvær
12.00 Frokost
13.00 Rundvisning på Pers gård, Dovergaard, som kan dateres helt tilbage til 1570'erne.
14.00 DM i rørkast
16.00: Tak for i dag