For at skabe tryghed for vores gæster i Industriens Hus og DI's øvrige lokationer, indføres krav om coronapas for alle gæster i forbindelse med kurser og arrangementer. Læs mere om retningslinjerne

Arrangement

Generalforsamling - DI Dansk Byggeri Fyn

Program for dagen og dagsorden til generalforsamling

12:00   Valgmøder i Træsektionen og Murersektionen
Aflyses, hvis ikke der indløber alternative kandidater inden tidsfristen, som er den 22. september 2021.
13:00   Frokost
14.30   Lærepladsfællesskabet
14:45   Temamøde om bæredygtighed mv. i bygge- og anlægsbranchen

Den nye nationale klynge for byggeri og anlæg,v/ Direktør Christina Melvang, den nationale erhvervsklynge for byggeri og anlæg, WE BUILD DENMARK
- Indsatser du kan bruge, hvis du vil mere bæredygtighed og digitalisering i din forretning
- Planlagte aktiviteter i 2021-22

Hvorfor bæredygtighedshensyn i byggeriet
v/ seniorprojektleder Lars Holm, WE BUILD DENMARK
- Hvad er bæredygtigt byggeri?
- Hvordan påvirkes miljø og klima af byggeriets aktiviteter?
- Hvilke forventninger og krav vil virksomheder i byggeriet møde i fremtiden?
- Hvorfor skal du som entreprenør og håndværker have fokus på bæredygtighed når du    projekterer, indkøber og udfører?
- Hvordan dokumenterer man sin indsats overfor bygherren?

Få betalt din virksomhedskompetence-løft via ”Klar til bæredygtigt byggeri” v/Forretningudvikler Birgitte Junge, WE BUILD DENMARK
- Er I klar til at levere?
- Hvad kan I få i projektet ”Klar til bæredygtigt byggeri?”
- Hvordan kommer I videre?

16:00   Kaffe, kage og netværk
16:30  Generalforsamling
              1. Valg af dirigent
              2. Formandens beretning
              3. Indkomne forslag
                  - Ændring af navn i vedtægterne til DI Byggeri Fyn
              4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
               5.  Eventuelt
18:00   Middag
20:00   Tak for i dag