Arrangement

Etablering af dataspace for energi- og forsyningssektoren

ARRANGEMENTET ER KUN FOR MEDLEMMER 


DI vil gerne i dialog med virksomheder fra energibranchen og den digitale branche om etablering af et såkaldt dataspace, hvor data fra energi- og forsyningssektoren kan opsamles med henblik på øget anvendelse og udvikling af nye digitale løsninger, der kan bidrage til større energieffektivisering og bedre energistyring.

 

Vi vil derfor gerne invitere til møde via Teams den 17. november fra kl. 14.30-15.30, hvor DI Digital vil præsentere, hvad EU mere konkret har af planer og drøfte, hvordan det kan være relevant for virksomheder i energibranchen og den digitale branche samt hvordan vi kommer videre med denne dagsorden.

 

Dagsorden for mødet er følgende:

 

Velkomst og introduktion
v./Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi

Præsentation af EU’s forslag om dataspaces og potentiale ved etablering af et dataspace for energi- og forsyningssektoren
v./Morten Kristensen DI Digital

Eventuelt

 

 

Ideen om dataspaces tager afsæt i EU’s forslag om Data Governance Act, der har til formål at fremme en ny ”europæisk dataøkonomi”, hvor der etableres data spaces (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_da), der giver dataejere mulighed for at udstille data og tilbyde dem til salg, bytte eller stille dem gratis til rådighed under forsvarlige og GDPR compliant forhold.

 

DI er i dialog med andre brancher om, hvordan andre branchedata kan anvendes, fx bygningsdata og data fra facility management. Flere af DI’s medlemsvirksomheder i DI Byggeri og DI Service ser store perspektiver i dette. Såfremt du ikke har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende invitationen videre til rette vedkommende i virksomheden.