Netværk

Skib & Båds lederfællesskab

Skib & Båds lederfælleskab er et netværk for næste generation af ledere inden for det

maritime miljø. Fokus for fællesskabet er at styrke de enkelte medlemsvirksomheder og

understøtte udviklingen af ledere. Netværket er grundlagt med udgangspunkt i et ønske

om en højere grad af vidensdeling og en lyst til at hjælpe hinanden virksomhederne

imellem.

Netværket vil fokusere på:

• Salg og branding

• Uddannelse og udvikling – næste generation

• Effektivitet, ledelse, administration og struktur

• Tiltrække og fastholde medarbejdere

• Funding, eksport og samarbejder på tværs af grænser