Arrangement

DI Vestsjælland Online Generalforsamling 2023

Dagsorden iflg. vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Evt.


Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til chefkonsulent Sigrid Wilbeck Hansen, siwi@di.dk.