Arrangement

USA-Kina handelskrig - konsekvenser for danske virksomheder med Kina-produktion

USA har igangsat en handelskrig overfor Kina i et forsøg på at gennemtvinge markedsreformer, som kan give amerikanske virksomheder bedre adgang til det kinesiske marked. USA har allerede indført straftold på omkring halvdelen af de varer, de importerer fra Kina og har varslet straftold på hovedparten af resten. Sidstnævnte træder i kraft henholdsvis 1. september og 15. december. Og yderligere forhøjelser af straftolden kan bestemt ikke udelukkes.

Mange danske virksomheder har omfattende produktion i Kina, enten på egne fabrikker eller hos kinesiske underleverandører. Derfor bliver produkterne ofte også Made in China og er således omfattet af den amerikanske straftold. Det stiller danske virksomheder overfor en række konkrete udfordringer:
• Skal man fastholde produktionen i Kina i håbet om, at straftolden er et kortvarigt fænomen?
• Kan man presse sine kinesiske underleverandører til at sænke deres priser for at kompensere for den øgede told?
• Kan man vælte straftolden over på de amerikanske forbrugere, eller bliver man nødt til at æde den selv?
• Skal man flytte hele eller dele af produktionen til et andet land, som ikke er ramt af amerikansk straftold?

Den rette løsning kan variere meget fra virksomhed til virksomhed, men for at få inspiration til, hvordan man kan forholde sig til situationen inviterer DI virksomheder med egen produktion i Kina eller sourcing herfra til et rundbordsmøde, hvor der er mulighed for at erfaringsudveksle om, hvordan man kan forholde sig til den aktuelle situation.
 
Program
• Velkommen og status for USA’s handelskrig mod Kina, ved DIs handelspolitiske ekspert, Peter Bay Kirkegaard
• Hvordan ser Kina på handelskrigen, ved DI’s mand i Kina, Peter Bøgh Hansen
• Sourcing fra Kina – hvad nu? Nickolaj Almskou Holler, Head of Tax & Financial Controlling, Bang & Olufsen a/s
• Rundbordsdrøftelse hvor hver enkelt deltagende virksomhed kort opridser, hvordan de har håndteret de aktuelle udfordringer
• Afrunding ved DI

Michelle Puck Nielsen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4605
  • Mobil +45 2184 3397
  • Send e-mail  

Peter Bay Kirkegaard

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4685
  • Mobil +45 2311 9479
  • Send e-mail