Arrangement

Arbejdsliv i den digitale fremtid

HK og DI arrangerer: Arbejdsliv i den digitale fremtid

Det er ubetvivleligt, at digitaliseringen sætter aftryk på vores arbejdsliv. Det blev tydeligt med corona-tidens onlinemøder, men forandringerne stikker langt dybere og rækker meget længere end det.

Hele samfundet gennemgår i disse år en digital transformation, som radikalt kommer til at forandre både den måde, hvorpå vi administrerer, organiserer, kommunikerer, handler og helt generelt arbejder.

Ved konferencen Arbejdsliv i den digitale fremtid undersøger vi de nye muligheder og udfordringer, som følger af denne transformation.

Temaer:

  • Hvilken betydning har den særlige danske arbejdskultur med flade hierarkier i forhold til digitalisering? Er der en konkurrencemæssig fordel i at have bottom-up perspektiv på arbejdslivet?
  • Hvilke kompetencer bliver vigtige i fremtiden, hvilke skal lægges på hylden?
  • Hvordan forandres administration og handel, når det foregår på sociale medier?
  • Hvordan kommer grænsen mellem offentligt og privat til at se ud i fremtiden når vi både er sociale, private og på arbejde på de samme digitale platforme?
  • Hvordan hænger digitalisering sammen med den grønne omstilling?