Arrangement

DI's arbejdsmiljøkonference 2023

På DI’s Arbejdsmiljøkonference onsdag den 17. maj har vi inviteret nogle af landets absolut største kapaciteter til at give os indsigt i struktur og kultur i arbejdsmiljøarbejdet.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø forudsætter, at både ledere og medarbejdere er engagerede og forpligtede i arbejdsmiljøindsatsen. Mange har i den sammenhæng peget på vigtigheden af at have strukturer, der understøtter indsatsen systematisk. Andre har i højere grad rettet fokus mod kulturen, herunder betydningen af at udvikle normer og værdier, der bidrager til, at sikkerhed og sundhed tages alvorligt og bliver en naturlig og integreret del af arbejdet.

I mere moderne tilgange til arbejdsmiljøarbejdet er der en erkendelse af, at det er vigtigt at integrere begge perspektiver og i tillæg hertil koble arbejdsmiljøarbejdet tæt sammen med virksomhedens overordnede forretningsstrategi. På DI’s arbejdsmiljøkonference har vi i år valgt at rette et særligt fokus på integrationen af disse perspektiver. Derfor har vi inviteret nogle af landets absolut største kapaciteter til at give os indsigt og præsentere praktiske metoder til at optimere integrationen mellem strukturelle og kulturelle tiltag.

Program