Kursus

Session 1: Sådan laver du en handlingsplan

Få indsigt i, hvad ESG er og få vores anbefaling til, hvordan en virksomhed kan angribe ESG-arbejdet, herunder trin som roller, væsentlighedsvurdering og en handlingsplan.

Sessionen bliver et mix af Viden og praksiserfaring fra DI, Ekspertviden fra Rambøll Management, case fortællinger fra relevante virksomheder, og diskussioner. Hele dagen er designet til at opbygge viden om emnet, og i høj grad sikre deltagerne lærer af de praktiske erfaringer der allerede er opbygget.

Hovedpunkter, du får med fra dagen

  • overblik over de nye regler der gælder, og hvordan det vil påvirke din virksomhed
  • hvordan man KAN anvende ESG også til at finde forretningsmuligheder – og hvad det kræver
  • hvordan I laver en opnåelig plan for jeres ESG aktiviteter – og hvad den skal indeholde
  • hvad Dobbelt væsentlighedsanalysen er og kan bruges til, og praktisk tilgang til hvordan man kan lave den i sin virksomhed

Dagen foregår på dansk. Hvis du kunne være interesseret i et engelsk forløb, skriv til giks@di.dk

Hvem ville få udbytte af dagen?

Der kommer hele tiden nye personer og roller til ESG agendaen. Dette kursus henvender sig til dig, der gerne vil skabe dig et overblik over ESG – med henblik på at kunne agere hjemme i din virksomhed/din rolle. Deltagere kunne f.eks. være CFO, Bestyrelsesmedlemmer, Nye ESG projektledere, ansvarlige for andre fagområder (f.eks. HR, Drift, Marketing) der har fået ”ESG-hatten” i jeres virksomhed.