Kursus

Session 2: Effektiv og bæredygtig selskabsledelse i et ESG perspektiv (G)

Vi deep-diver på governance aspektet af ESG. Vi skal drøfte og dele eksempler på at opbygge en robust organisation, øge konkurrenceevnen og tiltrække investeringer, med udgangspunkt i ESG. Vi skal vende formelle roller/ansvar. Og vi skal snakke data og rapportering.

Baseret på både erfaring og regler, skal vi vende hhv. Bestyrelsens, Ledelsens, Økonomidirektørens og ESG-projektansvarliges roller og ansvar. Både i compliance og i strategisk kommunikations regi.

Data og rapportering er en væsentlig del af ESG. Vi deler krav, guides og best practise både på dataindsamling, kontrolmiljø, revisor rolle og forventninger, samt formidling i årsrapporten.

Sessionen bliver et mix af viden og praksiserfaring fra DI, ekspertviden fra Deloitte, case fortællinger fra relevante virksomheder, og diskussioner. Hele dagen er designet til at opbygge viden om emnet, og i høj grad sikre deltagerne lærer af de praktiske erfaringer der allerede er opbygget.

Hovedpunkter, du får med fra dagen

  • overblik over de nye regler der gælder, og hvordan det vil påvirke din virksomhed
  • de nye forventninger til bæredygtig ledelse – Ledelser og Bestyrelser
  • nye roller og ansvar ifm. virksomhedernes ESG aktiviteter
  • insights og Trends indenfor Bæredygtig Selskabsledelse (Sustainable Corporate Governance)
  • De nye og øgede krav til virksomhedens Revisionskomité/Bestyrelse, ift. ESG risikoledelse og rapportering
  • Hvordan man designer en effektiv struktur for ESG data (indsamling, kontrol, afrapportering) på tværs af organisationen

Dagen foregår på dansk. Hvis du kunne være interesseret i et engelsk forløb, skriv til giks@di.dk.

Hvem ville få udbytte af dagen

Der kommer hele tiden nye personer og roller til ESG agendaen. Dette kursus henvender sig til dig, der gerne vil skabe dig et overblik over ESG – med henblik på at kunne agere hjemme i din virksomhed/din rolle. Deltagere kunne f.eks. være CFO, Bestyrelsesmedlemmer, nye ESG projektledere, ansvarlige for andre fagområder (f.eks HR, Drift, Marketing) der har fået ”ESG-hatten” i jeres virksomhed.