Kursus

Session 3: Forventninger og trends på miljø - mere end blot Co2 (E)

Bliv klogere på de krav, du skal leve op til, og hvordan du helt lavpraktisk sikrer dig, at I faktisk gør det. Lær mere om de gryende emner inden for BioDiversitet og Cirkulær Økonomi.

Vi bruger nogen tid på at lære fra eksperter og virksomheder, hvordan man måler, indsamler og deler data på sine væsentlige miljøbelastende aktiviteter. Vi lytter til erfaringer med hvordan det at have nem og troværdig data, i stigende grad bliver et konkurrenceparameter i en B2B kontekst.

Men miljø (Environment) er mere end Co2. Vi skal lære mere om primært BioDiversitet og Cirkulær Økonomi – de to emner indenfor E, vi ser stærkt stigende interesse i. Vi får grundlæggende viden, og et kig ind i hvordan man kan kvantificere og måler BioDiversitet. Og vi lærer hvad firstmover virksomheder får ud af at arbejde med Biodiversitet.

Sessionen bliver et mix af viden og praksiserfaring fra DI, ekspertviden, case fortællinger fra relevante virksomheder, og diskussioner. Hele dagen er designet til at opbygge viden om emnet, og i høj grad sikre at deltagerne lærer af de praktiske erfaringer der allerede er opbygget.

Hovedpunkter, du får med fra dagen

  • overblik over de nye regler der gælder, og hvordan det vil påvirke din virksomhed
  • Hvordan kan du skabe troværdig miljø data
  • Grundlæggende viden om Biodiversitet og Cirkulær Økonomi – de to gryende temaer under ”E”
  • Hvordan identificerer du relevante risici og muligheder indenfor BioDiversitet?
  • Hvordan kan man rapportere på BioDiversitet

Hvem ville få udbytte af dagen

Der kommer hele tiden nye personer og roller til ESG agendaen. Dette kursus henvender sig til dig, der gerne vil skabe dig et overblik over ESG – med henblik på at kunne agere hjemme i din virksomhed/din rolle. Deltagere kunne f.eks. være CFO, Bestyrelsesmedlemmer, nye ESG projektledere, ansvarlige for andre fagområder (f.eks HR, Drift, Marketing) der har fået ”ESG-hatten” i jeres virksomhed.