Kursus

Session 4: Hvordan og hvorfor er de ”sociale forhold” relevante for din virksomhed? (S)

Få et indblik i den seneste udvikling inden for området og praktiske eksempler fra vores medlemsvirksomheder, inkl. guidance til, hvordan du kan måle ”S”.

Sociale forhold vil, for de fleste af os, være det mest ukendte element i ESG. Kompleksiteten stiger, når vi dertil tilføjer, at vi ikke kun kigger på sociale forhold inden for ”egen matrikel”, men som virksomhed skal tage ansvar for og handling på sociale forhold i hele vores værdikæde.

Ikke desto mindre er det OGSÅ en del af ESG – og et område vi oplever indeholder mange relevante og differentierende perspektiver for mange virksomheder, når vi først dykker ned i det.

Vi bruger i denne session en del tid på at kigge på sociale forhold ift. værdikæden. Vi deler observationer på hvilke risici-områder alle virksomheder bør være opmærksomme på. Og vi deler eksempler på, hvordan andre virksomheder risikominimerer forholdene under ”S”.

Målepunkter på S er mindre modne end i E og G. Vi vender hvilke målepunkter man kan bruge. Vi kigger på hvilke områder en typisk handling ville være at anvende f.eks. politikker. Due Dilligence er også et emne du skal kende til, når vi snakker S i ESG. Derfor får du en kort og præcis introduktion hertil.

Endnu mere end i E og G, er S også fyldt med dilemmaer. Vi vender de typiske dilemmaer, og drøfter dem i lyset af virksomhedens strategi, positionering, og kommunikationsstrategi.

Hovedpunkter, du får med fra dagen

  • Hvad indeholder “S”
  • overblik over de nye regler der gælder, og hvordan det vil påvirke din virksomhed
  • Hvem vil typisk skulle agere på ”S” - Risiko områder
  • Hvordan måler og afrapporterer du på S?
  • Hoved elementer af due diligence procedures
  • Dilemmaer der ofte optræder, når vi arbejder med ‘S’

Dagen foregår på dansk. Hvis du kunne være interesseret i et engelsk forløb, skriv til giks@di.dk.

Hvem ville få udbytte af dagen

Der kommer hele tiden nye personer og roller til ESG agendaen. Dette kursus henvender sig til dig, der gerne vil skabe dig et overblik over ESG – med henblik på at kunne agere hjemme i din virksomhed/din rolle. Deltagere kunne f.eks. være CFO, Bestyrelsesmedlemmer, nye ESG projektledere, ansvarlige for andre fagområder (f.eks HR, Drift, Marketing) der har fået ”ESG-hatten” i jeres virksomhed.