Arrangement

DI's roadshow om bæredygtighedsrapportering

De nye lovkrav til bæredygtighedsrapportering er lige om hjørnet. Fra regnskabsåret 2024 er børsnoterede virksomheder med +500 ansatte omfattet. Virksomheder ned til 250 ansatte omfattes gradvist af lovgivning. Da rapporteringskravene rækker ud i værdikæderne, vil stort set alle virksomheder blive indirekte berørt, når de større virksomheder stiller krav til deres underleverandører og kunder. DI sætter derfor fokus på, hvordan du konkret skal arbejde med de nye rapporteringskrav, så det understøtter en bæredygtig forretning og kan bruges i investeringsmæssig øjemed.

DI inviterer alle medlemsvirksomheder, at deltage på vores roadshows events, som afholdes fem forskellige steder i Danmark. Det er muligt at tilmelde sig, hvor det er belejligt, programmet forbliver det samme. Her stiller vi skarpt på, hvad bæredygtighedsrapportering er og hvordan man som virksomhed konkret kan arbejde hermed i samspil med andre bæredygtigheds initiativer. Vi inddrager virksomhedscases og inviterer til paneldebat med virksomheder, specialister fra DI og deltagerne i eventet.

Programmet for møderne vil være:

Velkomst ved DI

Bæredygtig forretning og bæredygtighedsrapportering

Hvor kommer kravene fra og hvordan kan det bruges forretningsmæssigt

Faglig specifik orientering om bæredygtighedsrapportering ved DI  v/ Tina Aggerholm

Vi skaber overblikket over rapporteringskravene, rapporteringsrammen og hvordan du kan tilrettelægge arbejdet.

Vi udvælger nogle af rapporteringskravene som vi vil gå i dybden med på case baseret tilgang, samt hvordan man som virksomhed indarbejder rapporteringen i en bæredygtig forretningsmodel og samtidig bibeholder væsentligheden.

Q&A

Pause

Hvordan arbejder man konkret med rapporteringen – virksomhedscase med indlæg fra DI, både sektorspecifikt og i rapporteringsøjemed

Der tages udgangspunkt i en specifik sektor, men fremgangsmåden kan bruges på alle sektorer.

Paneldebat

Paneldebatten modereres af Kristian Koktvedgaard, DI.

Hvordan arbejder man konkret med rapporteringen – som mindre virksomhed?

Bliv inspireret til hvordan man som SMV-virksomhed kommer i gang med bæredygtighedsrapporteringen.

Paneldebat

Paneldebatten modereres af Kristian Koktvedgaard, DI.

Hvad kan DI hjælpe med v/ DI

DI præsenterer medlemsmulighederne på bæredygtighedsområdet, herunder rapportering.

Afslutning v/ Kristian Koktvedgaard DI