Arrangement

Generalforsamling i Interessegruppen for større betonentreprenører

Vi glæder os til at mødes i den nye bydel på Nordhavn og dels afvikle generalforsamlingen, dels mødes om et banebrydende betonbyggeri; BIG’s nye hovedsæde. Bygningen opføres i en bærende betonkonstruktion af in situ-støbte megabjælker, og det er LM Byg der bygger råhuset BIG HQ - LM Byg. Før rundvisningen hører vi om de tekniske udfordringer ved byggeriet, som har krævet flere spændende og utraditionelle byggemetoder.

BEMÆRK, at der skal stemmes om vedtægtsændringer!
Vedtægtsændringerne er dels konsekvensrettelser som følge af fusionen med DI tilbage i 2020 og har været en anledning for bestyrelsen til at foreslå rettelser, som i højere grad afspejler Interessegruppens praksis. 

Deadline: Ifølge gældende vedtægter skal ’Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen være sekretariatet i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen’. Dvs. fredag den 10. februar 2023.
Forslag sendes til Anne Kirstine Busch akbu@di.dk 

Dagsorden, referat, årsrapport, vedtægtsændringer finder du under downloads i højre side.

Program
Kl. 07.30-08.00
Ankomst og morgenbuffet på hotel Comwell Copenhagen Portside, Nordhavn

Kl. 08.00-10.15
Generalforsamling

Kl. 10.15-10.45
Introduktion til LM Byg A/S og byggeriet af BIG’s danske hovedsæde i Nordhavn

Kl. 10.45-12.00
Byggepladsbesøg

Tilmelding
Senest den 10. februar 2023.

Kommende medlemsmøder
Sæt også allerede nu kryds i kalenderen til de kommende medlemsmøder:

  • Fredag den 26. maj 2023
  • Fredag den 24. november 2023

På vegne af bestyrelsen

Anne Kristine Busch
Chefkonsulent
(+45) 3377 3000
(+45) 2189 2424 (Mobil)
akbu@di.dk