Arrangement

Stilladssektionens generalforsamling den 20. april 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Stilladssektionen

Generalforsamlingen holdes den 20. april 2023 kl.  10.00 - 12.30 på Storebælt Sinatur Hotel og Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. Der vil være morgenmad fra kl. 9.15 og der afsluttes med frokost. 

Dagsorden inkl. program
Vedhæftet i mailen.  

Forslag til dagsorden 
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden dato for afholdelse af generalforsamling - dvs. senest den 5. april 2023 og sendes til hss@di.dk     

Tilmelding
Senest den 5. april 2023.

Husk 
Jf. Stilladssektionens vedtægter har medlemmer pligt til at deltage i generalforsamlingen. Firmaer med flere medlemmer i DI Byggeri har dog kun pligt til at give møde med en enkelt repræsentant. 

Firmaer der ikke giver møde eller ikke er repræsenteret ved et andet firma med skriftlig fuldmagt eller melder afbud skriftligt, ifalder en bøde på 1.000 kr., der skal betales senest 14 dage efter idømmelsen.  

Fuldmagt
Hvis man er forhindret i at deltage, kan fuldmagt indsendes til sekretariatet senest den 13. april 2023. Hvis en fuldmagt medbringes på dagen, skal denne, for at være gyldig, registreres inden generalforsamlingen starter. 
Fuldmagt er vedhæftet i mailen. 

Pris
Det er gratis for medlemmer at deltage.