Arrangement

Dansk Infrastruktur Arbejdsmiljødag 2022

Branchesammenslutningen Dansk Infrastruktur inviterer sammen med Kommunernes Landsforening, Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Vejdirektoratet og Bygherreforeningen den 8. november 2022 til en arbejdsmiljødag på Hotel Storebælt Sinatur i Nyborg.

Dagen handler om arbejdsmiljø ved anlægsarbejde, hvor der vil være særligt fokus på projekteringsansvar.

Arbejdsmiljødagen byder på oplæg fra Kammeradvokaten, Arbejdstilsynet, Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere, Bygherreforeningen, Odense kommune, Vejdirektoratet, DI Byggeri og Rambøll.

I løbet af dagen vil der blive drøftet ansvar for arbejdsmiljø i projekteringen, og hvordan du får fokus på, hvem der har arbejdsmiljøansvaret fra projektering til udførelse. Derudover vil der være refleksioner om, hvordan der skabes de bedste fortællinger og opnås gunstige vilkår til projektet.

Deltagerbetalingen for arbejdsmiljødagen er 500,-. Vi håber at se dig på dagen.

  • 09.00 Ankomst, registrering og morgenkaffe med brød

  • 09.30 Velkomst - DI Infrastruktur v. Torben Liborius

  • Tema formiddag

   ”Ansvar for arbejdsmiljø i projekteringen og sådan får du fokus på, hvem der har arbejdsmiljøansvaret fra projektering til udførelse.”

  • 09.45 Intro til tema

   v. chef for arbejdsmiljø, Byggeri Mette Møller Nielsen, DI

  • 09.50 Hvad siger Arbejdsmiljøloven om ansvar i projekteringsfa-sen.

   Arbejdstilsynet fortæller om ansvar for bygherrer, projekterende og rådgivere samt om den særlige indsats, som Arbejdstilsynet har gennemført rettet mod vejarbejde V. Lene Teilberg, landskoordinerende tilsynschef for bygge og anlæg, Arbejdstilsynet

  • 10.25 Overvejelser om sammenhæng mellem arbejdsmiljø, udbud og entrepriseret

   v. Torkil Schrøder-Hansen, Fagleder, Udbudsret DI Byggeri

  • 10.40 Pause

  • 11.00 Oplæg om arbejdsmiljø og AB-systemet

   v. advokat Bo Schmidt Pedersen, Poul Schmith/Kammeradvokaten

  • 11.30 Oplæg om værktøjer til at håndtere arbejdsmiljøansvaret under projekteringen og værktøjer til rollen som kommunal bygherre samt refleksion ved bordene

   v. Signe Mehlsen, Videntjeneste om arbejdsmiljø for byg-herrer og rådgivere

  • 12.00 Frokost

  • Tema eftermiddag

   ”Hvordan skaber vi de bedste fortællinger og opnår gunstige vilkår til projektet? ”

  • 12.45 Oplæg om toplederfokus på arbejdsmiljøet fra Bygherreforeningen

   v. Hanne Ullum

  • 13.00 Sådan kan en projekterende arbejde med arbejdsmiljø i projekteringsfasen.

   Rambøll fortæller, hvordan de inddrager fagspecialister og arbejdsmiljøkoordinator P i projekteringsfasen v. chefspecialist Simon Ahlers

  • 13.45 Vejdirektoratets strategiske og skærpede fokus på arbejds-miljø som bygherrer

   v. Allan Rahn Svendsen, OHS Manager, Vejdirektoratet

  • 15.30 Afrunding med øvelse om: ”Hvad tager du med dig hjem?”

   v. Signe Mehlsen

  • 15.45 Afrunding ved DI Infrastruktur

   v. Torben Liborius

  • Tak for nu og Grab and Go

   Konferenceleder: Mette Møller Nielsen

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator

Mette Møller Nielsen

Mette Møller Nielsen

Chef for Arbejdsmiljø Byggeri