Arrangement

Erfa-netværk for LCA-eksperter

DI Byggeri opretter et erfa-netværk for fagfolk, der arbejder med livscyklusvurderinger af byggeri, anlæg og produkter, og vi vil gerne invitere til det første møde.

Behovet for at kunne dokumentere aftryk fra anlæg, bygninger og produkter vil fortsat være kraftigt stigende de kommende år. Derfor er flere og flere af DI Byggeris medlemmer i gang med at opbygge kompetencer på LCA-området.

 

Erfa-netværket vil danne rammen om generelle og konkrete problemstillinger bl.a. i forbindelse med de kommende krav til klimaberegninger, herunder datagrundlag og beregningsmetoder. Formålet er at stille et forum, hvor fagpersoner kan indgå i dialog med andre eksperter og udvikle viden på tværs af værdikæden.

Temaet for første arrangement er bygherrernes forventninger til livscyklusvurderinger. Dagsorden vil følge på netværkets hjemmeside.