Arrangement

Medlemsmøde #172: Nordhavnstunnelen

Mødet foregår på BESIX – MTH JVs byggepladskontor. Mødelokalet er beliggende i skurbyen hvor Bygherren Vejdirektoratet holder til. Nærmeste adresse er Færgehavnsvej 37A, 2150 Nordhavn. Man skal kører forbi byggepladsen og helt ned for enden af Færgehavnsvej, helt ind til lystbådehavnen i Færgehavn Nord og dreje til venstre hvorefter skurbyen og parkering er længere fremme. Se indsat kort. 
I skal dog være opmærksomme på, parkeringspladserne foran vejdirektoratet er forebeholdt dem, så se venligst skiltning på stedet.

Bemærk, parkering skal forgå baglæns, dvs. der skal bakkes ind i parkeringsbåsen og fronten frem.

Vi mødes fredag den 31. maj hos Martin og MTH på Nordhavnstunellen.

På mødet overgår gruppen formelt til at være et netværk med godkendelse af Årsrapporten fra 2023.

Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton og Torben Liborius, chef for Dansk Infrastruktur deltager på mødet med oplæg og drøftelser – og så skal vi selvfølgelig have årets studietur på plads.


Program (ca. tider)

Fra kl. 7.30 Ankomst med Morgenbrød
Kl. 8 Velkomst og Præsentation af værtsvirksomhed MTH A/S v. Martin

Kl. 8.15


Opfølgning siden sidst v. Anne Kristine:

  • Notat fra sidste møde: Generalforsamling og medlemsmøde # 171
  • Godkendelse af Årsrapport 2023
  • Kort orientering og praktik ifm. overgang til netværk
  • Opdatering med arbejdet med DS1140
  • Studietur september2024 til Milano
Kl. 8.45 Kort pause

Kl. 9 

Gruppeledelsens debatoplæg v. Jesper
Regulering og mulighederne med nye betontyper (fx FuturCem og Aalborg White) v. Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton

Nyt fra Dansk Infrastruktur v. Torben Liborius, chef for Dansk Infrastruktur

  • konjunkturanalyse med forventning til bygherrekrav (bl.a. InfraLCA) og de store infrastrukturprojekter
  • flyaske og råstofmangel/strategien
  • opdatering om det politiske udvalgsarbejde i DI’s udvalg for Byggeri- og anlæg (herunder CO2-krav)

Eventuelt

Kl.10.30

Nordhavnstunnellen  (Martin  og kollegaer), prøvestøbninger, VD krav til brand og bæredygtighed mv.


Næste medlemsmøde # 173 fredag den 29. november 2024

Tilmeldingsfrist: onsdag den 29. maj kl. 12


Vel mødt,
Bh/ Anne Kristine