Arrangement

Kloaksektionens generalforsamling 2023

Generalforsamling
Med henvisning til vedtægternes § ???? indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kloaksektionen fredag den 2. juni 2023 fra kl. ???

Socialt arrangement
Efter generalforsamlingen byder vi på frokost, derefter ....

Dagsorden i henhold til vedtægternes § ???

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. ????
  8. Eventuelt

Fuldmagt
Alle medlemmer af foreningen har møde- og taleret på generalforsamlingen. Skulle du være forhindret i at deltage fysisk, kan du stemme ved fuldmagt. Udfyldt fuldmagt skal være sekretariatet i hænde senest den 22 maj 2023.

Forslag til dagsorden
Vær venligst opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den ??? 2023. Evt. forslag sendes til Dorte Lerche dorl@di.dk.

Tilmelding skal ske online her på siden senest den 17. april 2023 

Parkering er muligt ved hotellet.

Vi ser frem til at modtage jeres tilmeldinger, og få en god debat og godt samvær.

Med venlig hilsen
Kloaksektonens bestyrelse

 

    • Kl. 09.30 Registrering og kaffe med brød

Lenette Møller Jensen

Lenette Møller Jensen

Chefkonsulent

Dorte Lerche

Dorte Lerche

Sekretær

Find vej

Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde

Telefon:+45 32 70 20 12
Åbningstider:

Comwell Roskilde