Netværk

Styringsentreprenørgruppens workshop den 23. marts 2023

Vi glæder os til at se jer og relevante kollegaer til workshop på Fyn, hvor vi tager fat på roller og rammer i den grønne omstilling torsdag den 23. marts 2023 på Gl. Vindinge Konferencecenter, Gl. Vindingevej 17 A, 5800 Nyborg.

Her skal vi blandt andet tale om de kommende rammebetingelser som fossilfri byggepladser og taksonomien samt hvordan vi styrker samarbejdet om den grønne omstilling og hvad det medfører af nye roller. 

Ud over opdatering med rammerne og relation til entrepriseretten, får du indblik i, hvordan MTH har organiseret sig for at kunne levere på de omfattende – og stigende – krav, og CG Jensen og Enggaard deler deres overvejelser og erfaringer med den fossilfri byggeplads.

Det er gratis for gruppens medlemmer at deltage – men husk særskilt tilmelding til workshop, middag og overnatning ved tilmeldingen. 

Tilmelding skal ske senest den 7. marts 2023Ved eventuel afmelding senere end denne dato eller no show, forbeholder vi os ret til at fakturere de omkostninger der måtte være.  

Med venlig hilsen

Anne Kristine Busch
Chefkonsulent

(+45) 3377 3000
(+45) 2189 2424 (Mobil)
akbu@di.dk
byggeri.di.dk

  • kl. 08.30 Ankomst og morgenmad

  • kl. 09.00 Velkomst

  • kl. 09.05 Korte opdateringer fra DI Byggeri: Hvad fylder og hvad er på vej?

   AB18 evaluering Fossilfri byggeplads EPD'er, ESG, Taksonomien og øvrig (EU) regulering

  • kl. 10.00 Kort pause

  • kl. 10.10 LCA, de frivillige bæredygtighescertificeringer og entrepriseretten

   Hvilken betydning får de nye krav for tilbud, dokumentation af data, risiko og forsikring? Hvad er konsekvenserne, hvis kravene i form af dokumentation eller grænseværdier ikke opfyldes? Hvad skal I være opmærksomme på i kontrakterne og i forhold til UE’erne? v. Torkil Schrøder-Hansen, Erhvervsjura, DI Byggeri

  • kl. 11.00 Pause

  • kl. 11.20 Taksonomien, LCA og digitalisering som løftestang til den grønne omstilling

   Hvilke data indsamles og hvordan er arbejdsprocessen i hele værdikæden, herunder leverandører og inddragelse af UE’er? v. Aleksander Probst Otovic, Bæredygtighedschef, MT Højgaard

  • kl. 12.10 Opsamling på formiddagens program: Hvordan påvirkes vi af de ændrede rammer – som kun er begyndelsen?

   Debat med afsæt i formiddagens oplæg

  • kl. 12.30 Frokost

  • kl. 13.30 Roller og rammer henimod den fossilfri byggeplads

   Om (sam-) arbejdet med at opføre UN17 Village v. Poul -Erik Olsen, Bæredygtighedschef CG Jensen

  • kl. 14.05 Hvordan lykkes vi med LCA og fossilfri byggepladser i praksis?

   Hør b.la. om overvejelser ift. samarbejdet med bygherrer Bente Sejersen, Bæredygtighedschef, A. Enggaard

  • kl. 14.40 Kort pause

  • kl. 14.50 Hvordan kan vi samarbejde om den grønne omstilling? Oplæg til debat med spørgsmål fra branchens netværk

   Bedre samarbejde har i årtier været diagnosen for en mere produktiv branche, men hvad er samarbejde, og hvordan ser vi selv på vores egen rolle i et samarbejde med bygherrer, rådgivere og underentreprenører? v. Torkil Schrøder-Hansen, Erhvervsjura, DI Byggeri

  • kl. 15.40 Pause

  • kl. 16.00 Hvordan får vi det nødvendige samarbejde i branchen om den grønne omstilling?

   Debat med afsæt i dagens oplæg

  • kl. 16.45 Opsamling og input til Workshop 22

  • kl. 17.00 Tak for nu - vi ses til middag kl. 19.00