Arrangement

'Den Digitale Fabrik': Frigør potentialet ved digital innovation i produktionen

Få hjælp til at omsætte digital innovation til værdi gennem 'Den Digitale Fabrik'.

Gennem projektet ”Den Digitale Fabrik” kan 18 danske produktionsvirksomheder få kyndig rådgiverbistand til at finde de steder i virksomheden, hvor gevinsterne ved digitalisering er særligt store. Det kan f.eks. være steder med oplagte muligheder for omkostningsreduktion, kvalitetsforbedring, højere output eller kortere leveringstider.

Den Digitale Fabrik er designet til at hjælpe danske små og mellemstore produktionsvirksomheder med at omsætte digital innovation til værdi. Målet er at sikre, at integrationen af nye digitale teknologier fra Industry 4.0-dagsordenen resulterer i en konkurrencemæssig fordel.

På dette inspirationsmøde fortæller DI Produktion og FORCE Technology om mulighederne i projektet, der er støttet via Industriens Fond. Mødet afholdes i Kolding på virksomheden GreenTec, der allerede har været igennem projektet og vil fortælle om deres udbyttet. Der vil samtidig være mulighed for en rundvisning på GreenTec.

Program

  • Ankomst

  • Velkommen ved DI Produktion / GreenTec / FORCE Technology

  • Digital Factory Mapping’ - unleash the potential of your production through digitalization

  • ‘Digital Factory Mapping’ i GreenTec: findings, læring og next steps

  • Pause

  • Rundvisning i GreenTec

  • Digitalisering af danske SMV’er – læring fra ”Den Digitale Fabrik”

  • Afslutning ved DI Produktion / FORCE Technology / GreenTec